Valsts atbalsta programma

 
Piešķirtais valsts līdzfinansējums daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem energoefektivitātes pasākumiem:
 
 

Piešķirtais valsts līdzfinansējums pašvaldību dzīvojamo telpu atbrīvošanas pabalstu nodrošināšanai:

 

MK 05.04.2005. noteikumi Nr.237 „Kārtība, kādā pašvaldībām piešķiramas valsts mērķdotācijas dzīvokļa jautājumu risināšanai”

 

Piešķirtās valsts mērķdotācijas pašvaldībām dzīvokļa jautājumu risināšanai:

Lapas informācija atjaunota:    13-01-2017