Metodiskie ieteikumi

Pasākumi saslimšanas ar leģionāru slimību riska novēršanai

Informatīva prezentācija par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas siltumenerģijas maksājamās daļas noteikšanu

 

Brošūra: Metodes siltumenerģijas patēriņa regulēšanai un maksas aprēķiniem centralizētai siltumapgādei pieslēgtiem daudzdzīvokļu dzīvojamiem namiem, Rīga, 2012.

 

Brošūra sagatavota pēc Latvijas patērētāju interešu aizstāvības asociācijas ierosinājuma, piesaistot atsevišķus vadošos speciālistus attiecīgajās jomās, lai novērstu informācijas trūkumu iedzīvotājiem par siltumenerģijas patēriņa aprēķināšanas kārtību privatizētajos daudzdzīvokļu dzīvojamos namos un veicinātu iedzīvotāju iesaistīšanos mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas procesā, kā arī informētu iedzīvotājus par siltumenerģijas patēriņa regulēšanas un tā samazināšanas iespējām.
 
Brošūras izstrādē piedalījās:
 
Maija Rubīna, Rīgas p/a „Rīgas enerģētikas aģentūra” direktore – 1. un 2. sadaļa, pielikumi.
Pēteris Ūsiņš, SIA „MESA LATVIJA” pārstāvis – 3. sadaļa.
Jānis Gaross, SIA „Danfoss” pārstāvis – 4. sadaļa.
Baiba Miltoviča, Latvijas patērētāju interešu aizstāvības asociācijas pētniece – 5. sadaļa.
Lapas informācija atjaunota:    13-10-2020