Citi pētījumi un statistika

 

Pārskati par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā:

1.  pārskats par pašvaldības rīcībā esošo dzīvojamo fondu

2. pārskats par pašvaldības palīdzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā reģistrēto personu skaitu

3. pārskats par personām, kurām izīrēta pašvaldībai piederošā vai pašvaldības nomātā dzīvojamā telpa

4. pārskats par piešķirto pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

5. pārskats par piešķirto pašvaldības palīdzību dzīvojamās mājas renovācijai, restaurācijai un zemesgabala labiekārtošanai

6. pārskats par sociālo dzīvojamo fondu un personām, kurām izīrēts sociālais dzīvoklis

 

Pārskata veidlapas par  pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 2016.gadā (apvienotas vienā failā) pieejamas šeit.

 

Piešķirtais valsts līdzfinansējums daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem energoefektivitātes pasākumiem:

 

Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra noteikumi Nr.720 „Kārtība, kādā pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta izmaksu nodrošināšanai”

 

Piešķirtais valsts līdzfinansējums pašvaldību dzīvojamo telpu atbrīvošanas pabalstu nodrošināšanai:

 

MK 05.04.2005. noteikumi Nr.237 „Kārtība, kādā pašvaldībām piešķiramas valsts mērķdotācijas dzīvokļa jautājumu risināšanai”

 

Piešķirtās valsts mērķdotācijas pašvaldībām dzīvokļa jautājumu risināšanai:

 

Lapas informācija atjaunota:    20-08-2020