Nodokļu atvieglojumi P&A

Uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojuma pētniecībai un attīstībai mērķis nav tikai jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde, bet arī pētniecības un attīstības darba veicināšana vietējos uzņēmumos, kā arī ārvalstu tiešo investīciju piesaistes zināšanu intensīvās nozarēs sekmēšana, aicinot ārvalstu uzņēmumus izvietot daļu no pētniecības un produktu attīstības aktivitātēm, kas nodrošina jaunu, labi atmaksātu darba vietu veidošanos, pētniecības pakalpojumu pasūtījumu zinātniskajiem institūtiem pieaugumu un jaunāko tehnoloģiju absorbciju uzņēmumos.

Saeima 2013. gada 6. novembrī 2. lasījumā pieņēma grozījumus likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”, kas paredz, ka, sākot ar 2014. gada 1. jūliju, tiek pilnveidots uzņēmumu ienākuma nodokļa stimuls privātā sektora ieguldījumu veicināšanai pētniecībā un attīstībā. Tādējādi tiek noteikts, ka noteiktas uzņēmumu pētniecības un attīstības izmaksas tiek norakstītas tajā gadā, kad tās radušās, piemērojot vērtību palielinošu koeficientu – 3. Nodokļa maksātājs ir tiesīgs samazināt ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo ienākumu par šādām attiecināmajām izmaksām: 1.) atlīdzība zinātniskajam un tehniskajam personālam uzņēmumos; 2.) zinātnisko institūciju pakalpojumu izmaksas; 3.) akreditēto sertifikācijas, testēšanas un kalibrēšanas iestāžu pakalpojumi.

 

Uzņēmējdarbības konkurētspējas departaments

 

Skaidrīte Rancāne-Slavinska – Inovācijas nodaļa

Tālr.:67013129 e-pasts:  Skaidrite.Rancane-Slavinska@em.gov .lv

 

Ilze Baltābola - Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas nodaļa

Tālr.:670130271 e-pasts: Ilze.Baltabola@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    25-11-2015