Pārtikas Produktu Kvalitātes Klasteris piedalās pārtikas nozares iepakojumu inovācijas konferencē

 

 

2018. gada 6. jūnijā Viļņā notika starptautiska konference ar nosaukumu "Packaging innovation for the food industry" (Pārtikas nozares iepakojuma inovācijas konference), kuru BSR Stars Innovation Express projekta “Food and packaging clusters collaboration through innovation development” (Pārtikas un iepakojuma klasteru sadarbība, kas veidota uz inovāciju attīstības pamata) ietvaros organizēja projekta īstenotāji – Pārtikas Produktu Kvalitātes Klasteris kopā ar kolēģiem no Lietuvas, Zviedrijas un Polijas.

 

Konferencē tika apskatītas jaunākās tendences pārtikas iepakojuma jomā, notika diskusijas un uzņēmumu pārstāvju neformālas sarunas. Šādas  sarunas ļoti noderīgas izrādījās uzņēmumam SIA “Lāči”, kuri konferences laikā atrada potenciālo izplatītāju Lietuvas tirgum un uzsāka konkrētas sarunas par tālāku sadarbību.

 

SIA “Lāči” eksporta nodaļas vadītājs Sergeja Avsejenko: “Uzskatām, ka šādus pasākumus ir jārīko regulāri, jo tie  palīdz “turēt acis vaļā”. Turklāt tā ir iespēja, kā mūsu gadījumā tā arī notika, iegūt jaunus kontaktus un potenciālos sadarbības partnerus.”

Lapas informācija atjaunota:    03-09-2018