Tīro tehnoloģiju klasteris

 

 

 

CLEANTECH LATVIA jeb tīro tehnoloģiju klasteris apvieno tīro tehnoloģiju jomā strādājošu uzņēmumu, pētniecības institūtu un augstākās izglītības iestāžu kompetenci, pieredzi un risinājumus, lai kopīgiem spēkiem un ekonomisko interešu vadīti, sadarbotos eksporta tirgu apguvē, jaunu vērtību ķēžu izveidē, savstarpēji nekonkurējošu pakalpojumu un tehnoloģiju klāsta pilnveidošanā un kopējās konkurētspējas stiprināšanā.
 

Klastera mērķis ir identificēt jaunu eksporta tirgu pieprasījumu un virzīt Klastera uzņēmumu produktus, tehnoloģijas un kompetences uz atbilstošajiem mērķa tirgiem. Šiem nolūkiem tiek aktīvi piesaistīts finansējums no finanšu instrumentiem un organizācijām.
 

Klasteris ir saņēmis Eiropas Klasteru   

Izcilības iniciatīvas bronzas novērtējumu         

         

 

 

Infromatīvā prezentācija par klasteri no "Klasteru dienas 2018" (*ptt)

 

 

Kontaktinformācija:

 

Kontaktpersona: Evija Pudāne (evija@cleantechlatvia.com

Tel.nr. + 371 29560650

Mājaslapawww.cleantechlatvia.com

Vienotais e-pasts: info@cleantechlatvia.com

 

Lapas informācija atjaunota:    05-09-2018