ES MVU nedēļa

„Eiropas MVU nedēļa” ir Eiropas Komisijas iniciatīva, kuras galvenie mērķi ir :

  • nodrošināt informāciju par ES, dalībvalstu, reģionālo un pašvaldību institūciju piedāvāto atbalstu mikrouzņēmumiem, kā arī mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU);
  • popularizēt uzņēmējdarbību, lai vairāk cilvēku, it īpaši jaunieši, nopietni apsvērtu iespēju veidot karjeru uzņēmējdarbībā;
  • izrādīt atzinību uzņēmējiem par veikto ieguldījumu Eiropas labklājībā, darbavietu radīšanā, inovācijās un konkurētspējā

„Eiropas MVU nedēļa” ir veltīta Eiropas Komisijas 2008.gadā izstrādātā un Eiropas Padomes un Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu apstiprinātā dokumenta „Eiropas Mazās uzņēmējdarbības akta” mērķu realizācijai, kas atspoguļo Eiropas Komisijas politisko gribu atbalstīt MVU kā ES ekonomikas pamatu un nosaka vispusīgu MVU politikas ietvaru ES un tās dalībvalstīs.

Eiropas MVU nedēļa tika aizsākta 2009.gadā un tās mērķis ir uzlabot pieeju uzņēmējdarbībai kopumā, neatgriezeniski ieviest principu „domāt par mazajiem vispirms” politikas veidošanā, sākot no regulu izstrādes līdz valsts pārvaldei, kā arī veicināt MVU izaugsmi.

Eiropas Komisija uzskata, ka MVU nedēļa ir lieliska iespēja būt sadzirdētiem ne tikai savā valstī, bet arī paplašināt MVU redzesloku un dalīties savā pieredzē arī Eiropas mērogā. Tāpēc aicināts ir ikviens uzņēmums, interešu grupa, biedrība vai nodibinājums, valsts pārvaldes vai nevalstiskā organizācija, vai sociālo partneru pārstāvis aktīvi iesaistīties kampaņas īstenošanā un popularizēt savas aktivitātes arī Eiropas Komisijas tīklā: http://ec.europa.eu/sme-week

Lai gūtu ieskatu par ES uzņēmējdarbības atbalsta instrumentiem, to pieejamību Latvijā, kā arī uzzinātu jaunākās aktualitātes un informāciju par Latvijas uzņēmējdarbības vides pilnveidošanā, Latvijas mazie un vidējie uzņēmumi aicināti apmeklēt „Eiropas MVU nedēļas” ietvaros organizētos pasākumus ne tikai Eiropā, bet arī Latvijā.
 

MVU nedēļas 2014 Latvijā ietvaros no septembra līdz novembrim tika organizēti 46 pasākumi, iesaistot vairāk nekā 2000 uzņēmēju, kas veltīti inovatīvu biznesa ideju īstenošanai, uzņēmējdarbības uzsākšanai, eksporta veicināšanai un sadarbības tīklu stiprināšanai starp uzņēmējiem, zinātnisko sektoru un potenciālajiem investoriem. Minēto pasākumu ietvaros Latvijā tika organizēta Mazā biznesa diena ar mērķi sniegt praktisku informāciju uzņēmējiem par to, kā paplašināt klientu loku, uzrunāt potenciālos partnerus un kā saredzēt jaunas biznesa iespējas. Mazā biznesa dienas tika organizētas Daugavpilī, Ogrē, Liepājā, Ventspilī, Valmierā, Jelgavā un Rīgā, iesaistot vairāk nekā 300 dalībnieku.

 

Vairāk informācija pieejeama šeit: http://ec.europa.eu/enterprise/intsub/sme-week/index.cfm?fuseaction=sme.searchForm.

Lapas informācija atjaunota:    16-03-2015