Grāmatvedības programmas

Viens no Mikruzņēmumu atbalsta programmā iekļautajiem uzdevumiem bija bezmaksas grāmatvedības datorprogrammu izstrāde. Lai atvieglotu grāmatvedības kārtošanu mikrouzņēmējiem, Ekonomikas ministrija sadarbība ar privāto un nevalstisko sektoru noslēdza vienošanos par sadarbību ar vairākiem grāmatvedības datorprogrammu pakalpojumu sniedzējiem, tie ir:

 

HansaWorld Development Latvia SIA – Books Mikrouzņēmumiem

IC:Andi SIA - 1C: Mikrouzņēmums 8

Tilde SIA - Tildes Jumis Mini

VGP SIA - Vadipats.lv

 

 

Bezmaksas grāmatvedības datorprogramma paredz:

  • mikrouzņēmuma nodokļa maksātajam bez maksas veikt ierakstus šādos sistemātiskajos reģistros – analītiskajos uzskaites reģistros un galvenajā grāmatā – ilgtermiņa ieguldījumu (arī nolietojumu finanšu grāmatvedības vajadzībām), krājumu, norēķinu, debitoru un kreditoru uzskaite, kā arī darbinieku ienākuma aprēķināšana (bruto uzskaite);
  • grāmatvedības kontu plānu izveidi atbilstoši Gada pārskatu likuma 10.pantā noteiktajai bilances shēmai un 11. vai 12.pantā noteiktajai peļņas vai zaudējumu aprēķina shēmai;
  • iespēju no grāmatvedības datorprogrammā reģistrētās informācijas sastādīt mikrouzņēmuma nodokļa ceturkšņa deklarācijas un gada pārskatu atbilstoši Gada pārskatu likuma prasībām, kā arī, ja mikrouzņēmums ir ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona, – sagatavot pārskatus par pievienotās vērtības nodokli.

Ja ir nepieciešamas papildus iespējas, mikrouzņēmējam ir tiesības noslēgt ar grāmatvedības datorprogrammu pakalpojumu sniedzēju vienošanos uz citiem noteikumiem par grāmatvedības datorprogrammas izmantošanu.

Bezmaksas grāmatvedības datorprogramma mikrouzņēmējam ir pieejama pie šādiem nosacījumiem:

  • apgrozījums kalendārā gadā nepārsniedz 100 000 euro ;
  • darbinieka ienākumi no mikrouzņēmuma nepārsniedz 720 euro;
  • darbinieka ienākuma aprēķins nepārsniedz maksimāli pieļaujamo 5 darbinieku skaitu;
  • viens lietotājs;
  • viena firma.

Pārsniedzot šos rādītājus mikrouzņēmējam ir tiesības noslēgt ar grāmatvedības datorprogrammu pakalpojumu sniedzēju vienošanos uz citiem noteikumiem par grāmatvedības datorprogrammas izmantošanu.

Paldies mūsu sadarbības partneriem par līdzšinējo darbu!

Lapas informācija atjaunota:    11-06-2014