Mikrouzņēmumu nodokļa likums

2009.gada 30.oktobrī Ministru kabinets ar rīkojumu Nr. 748 apstiprināja Koncepciju par mikrouzņēmumu atbalsta pasākumiem, kuras mērķis ir radīt nepieciešamos priekšnoteikumus, lai bez darba palikušos iedzīvotājus izveidot mikrouzņēmumu darbību veicinošu komercdarbības vidi, mudināt bez darba palikušos iedzīvotājus uzsākt komercdarbību, samazinot bezdarba līmeni, kā arī attīstīt uzņēmēja spējas.

Koncepcijas ieviešanas rezultātā Latvijā darbojas Mikrouzņēmumu nodokļa likums, kas nosaka kārtību, kādā tiek noteikts mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju statuss, kritēriji, nodokļa likme un tā maksāšana.

 

No 2010.gada 1.septembra pieteikties mikrouzņēmumu nodokļa maksājumu statusa iegūšanai var individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, fiziskās personas, kas reģistrētas Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējas, un sabiedrības ar ierobežotu atbildību, ja tās atbilst sekojošiem kritērijiem:

1. dalībnieki ir fiziskās personas;

2. apgrozījums nepārsniedz 100 000 euro kalendārā gadā ;

3. darbinieku skaits ir ne lielāks par pieciem.

 

Mikrouzņēmu nodokļa likme ir 9% no apgrozījuma jeb saimnieciskās darbības ieņēmumiem.

 

Mikrouzņēmuma nodoklis ietver valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu par mikrouzņēmuma darbiniekiem, kā arī uzņēmumu ienākuma nodokli vai mikrouzņēmuma īpašnieka iedzīvotāju ienākuma nodokli par mikrouzņēmumu saimnieciskās darbības ieņēmumu daļu.

 

Par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju var kļūt:

  • Esošs uzņēmums - ar nākamā taksācijas perioda 1.janvāri.
  • Jaundibināts mikrouzņēmums - ar reģistrācijas brīdi.

Kā kļūt par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju?

  • Jaunie uzņēmumi reģistrējas nodoklim vienlaikus ar saimnieciskās darbības reģistrāciju.
  • Esošajiem uzņēmumiem jāiesniedz pieteikums Valsts ieņēmumu dienestā (VID) līdz tekošā taksācijas gada 15.decembrim.

Ja VID pēc kritēriju pārbaudes konstatē, ka uzņēmums atbilst visiem kritērijiem, mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statuss tiek iegūts ar dienu, kad uzņēmums reģistrējies Uzņēmumu reģistrā vai iesniedzis pieteikumu, lai reģistrētos kā saimnieciskās darbības veicējs VIDā.

 

VID metodiskie materiāli par mikrouzņēmumu nodokļa piemērošanu

Vairāk informācijas Valsts ieņēmumu dienestā
www.vid.gov.lv Tālr.:1898; e-pasts: vid@vid.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    11-06-2014