Uzņēmējdarbības ceļa kartes

Lai uzņēmēji varētu ērti un efektīvi atrast, kādas uzņēmējdarbībai nepieciešamās licences un atļaujas tam ir nepieciešams saņemt vai administratīvās prasības izpildīt pie dažādiem saimnieciskās darbības veidiem, Ekonomikas ministrija sadarbībā ar nozaru ministrijām un Tautsaimniecības padomes Mikro un mazo uzņēmumu komitejas pārstāvjiem ir uzsākusi darbu pie ceļa karšu izstrādes.
 

Ir tapušas pirmās trīs ceļa kartes!
 

Ceļa karte “Kafejnīcas atvēršana

Ceļa karte "Tekstilizstrādājumu ražošana Rīgas, Jūrmalas un Salaspils pašvaldībās"

Ceļa karte “Skaistumkopšanas salona atvēršana”

 

Ceļa kartē ir aprakstīta soli pa solim informācija par visām uzņēmējiem nepieciešamajām atļaujām un licencēm, administratīvajām procedūrām, kuras, atbilstoši normatīvajam regulējumam, pieprasa valsts un pašvaldību līmenī.
 

Jāatzīmē, ka šobrīd arī portālā www.latvija.lv ir ievietota informācija par visām uzņēmējdarbībai nepieciešamajām atļaujām un licencēm. Tomēr, lai veidotu pārskatāmu priekšstatu par jomu regulējošām prasībām un uzņēmēji viegli gūtu pirmo priekšstatu par tiem izpildāmajām prasībām vienkopus, Ekonomikas ministrijas mājas lapā publicētās ceļa kartes ir izveidots kā palīgrīks uzņēmumu ikdienas darbam.

 

Jautājumu un priekšlikumu gadījumā, aicinām sazināties:

Ilze Baltābola
Ekonomikas ministrijas
Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta
Mazo un vidējo uzņēmumu atbalsta nodaļas vadītāja
Tālrunis: +371 67013271
E-pasts: ilze.baltabola@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    19-12-2016