Uzņēmējdarbības uzsākšana

Lai veiktu uzņēmuma reģistrāciju, personai ir jāiesniedz pieteikums un attiecīgi tam pievienojamie dokumenti pēc uzņēmuma juridiskās adreses piekritīgajā Uzņēmumu reģistra nodaļā. Pieteikumu var iesniegt dibinātāji vai jebkura cita persona, kurai dibinātāji to ir uzticējuši darīt.

 

Lai atvieglotu reģistrācijas procesu, kopš 2012.gada novembra pieteikumu par kapitālsabiedrības ierakstīšanu komercreģistrā ir iespējams iesniegt elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu portālā www.latvija.lv. Šādā gadījumā valsts nodevu maksā tikai 90 procentu apmērā no to valsts nodevu likmēm, ko piemēro pārējos gadījumos, ja turklāt pieteikuma iesniedzējs izsaka vēlēšanos valsts notāra lēmumu saņemt:

 • izmantojot Uzņēmumu reģistra pārziņā esošo speciālo tiešsaistes formu vai
 • ar elektroniskā pasta starpniecību, izmantojot drošu elektronisko parakstu.
Papildus informācija, kā izmantot e-pakalpojumus, pieejama: http://www.ur.gov.lv/?a=1181&v=lv.

Līdz reģistrācijas pieteikuma iesniegšanai UR jāapmaksā vismaz 50% SIA pamatkapitāla (izņemot mazkapitāla SIA, kam uz reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas brīdi jābūt apmaksātam pamatkapitālam 100% apmērā), kā arī jāsamaksā valsts nodevas par ierakstīšanu komercreģistrā un ieraksta izsludināšanu.

 

 Papildus atvieglojumi:

 • Vienlaikus ar pieteikumu par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā var iesniegt pieteikumu reģistrācijai PVN maksātāju reģistrā.
 • Vienlaikus ar pieteikumu par individuālā uzņēmuma, zemnieka (zvejnieka) saimniecības ierakstīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā, individuālā komersanta un sabiedrības ar ierobežotu atbildību ierakstīšanu komercreģistrā var iesniegt pieteikumu Mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusa iegūšanai.

Vairāk informācijas Uzņēmumu reģistrā:

www.ur.gov.lv Tālr.: 67031703; e-pasts: info@ur.gov.lv

Ar 2010.gada 1.maiju personas drīkst dibināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību (uzņēmumus) ar samazinātu pamatkapitālu (kopš 2014.gada1.janvāra, sākot no 1 euro), ja:

 • uzņēmuma dibinātāji ir fiziskās personas, un to maksimālais skaits ir pieci;
 • uzņēmuma dalībnieki ir fiziskās personas, un to maksimālais skaits ir pieci;
 • uzņēmuma valdes sastāvā ir viens vai vairāki locekļi un viņi visi ir uzņēmuma dalībnieki;
 • katrs uzņēmuma dalībnieks ir tikai viena tāda uzņēmuma dalībnieks, kura pamatkapitāls ir mazāks par standartā Komerclikumā noteiktajiem 2800 euro.

!! Šādiem mazkapitāla uzņēmumiem ir pienākums katru gadu veidot obligāto rezervi, izdarot atskaitījumus vismaz 25 procentu apmērā no pārskata gada tīrās peļņas līdz tiek sasniegts standarta pamatkapitāls - 2800 euro.

 

Kādi ir atvieglojumi mazkapitālauzņēmuma dibināšanai?

 • Uzņēmumu iespējams dibināt sākot ar pamatkapitālu 1 euro.
 • Samazināts maksājums mazkapitāla SIA par komercreģistra ierakstu izsludināšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” – 14,23 euro;
 • Valsts nodeva par ierakstīšanu komercreģistrā samazināta no 100 latiem uz 15 latiem – 21.34 euro, un atbilstoši trīskāršā valsts nodeva par dokumentu izskatīšanu vienas dienas laikā – 64,02 euro.

Papildus informācija par uzņēmējdarbībai pieejamo atbalstu pieejama šeit!

Ieskaties arī Latvijas investīciju un attīstības aģentūras
un Eiropas Komisijas mājas lapās!

Lapas informācija atjaunota:    11-06-2014