Informācija Doing Business respondentiem

Veidosim kopā pozitīvu Latvijas tēlu pasaulē - kļūsti par Doing Business respondentu un sniedz viedokli par uzņēmējdarbības vidi Latvijā! Par respondentu var kļūt, aizpilot anketu Doing Business tīmekļa vietā.

 

Ekonomikas ministrija, vērtējot Latvijas sniegumu reitingā un komunicējot ar atbildīgajām iestādēm, secinājusi, ka bieži Latvija zaudē pozīciju nevis tādēļ, ka attiecīgā joma patiešām būtu negatīvi vērtējama, bet gan tādēļ, ka rodas neizpratne par kādu konkrētu jautājumu, terminoloģiju, vai gluži vienkārši konkrētais respondents nav saskāries ar vērtēto aspektu savā ikdienā.

 

Ņemot vērā minēto, Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi metodisko materiālu, kas var kalpot kā ceļa karte Doing Business respondentiem, sniedzot atbildes un novēršot neskaidrības. Materiāls ir sagatavots, sadarbojoties ar atbildīgajām iestādēm, un ietver atbildes uz Doing Business vērtētajiem jautājumiem tādā redakcijā, kas atbilst faktiskajai situācijai un pastāvošajam regulējumam.

 

Ekonomikas ministrija aicina Doing Business respondentus atbilžu sniegšanu uztvert nopietni un atbildīgi, jo šādā veidā mēs kopīgi veidojam Latvijas tēlu pasaulē un neatbilstošu vai neprecīzu atbilžu sniegšana rezultējas ar ietekmi uz visu Latvijas uzņēmējdarbības vidi kopumā.

 

Lapas informācija atjaunota:    08-03-2018