Uzņēmējdarbības vides uzlabošana

Viena no būtiskākām pētījumu, aptauju rezultātos identificētajām problēmām un joprojām aktuāla, ar ko saskaras ikviens uzņēmējs savā ikdienas darbībā, ir laiks, kas jāpavada pildot regulējošo institūciju prasības. Tas ir arī laiks, ko uzņēmējs pavada, meklējot pareizo, precīzo un aktuālo informāciju, kādas papildus prasības nepieciešams izpildīt, tā vietā, lai attīstītu uzņēmējdarbību, maksātu nodokļus, līdz ar to palielinot valsts ieņēmumu budžeta daļu, veicinot nodarbinātību, līdz ar to ceļot valsts dzīves līmeni kopumā. Administratīvais slogs samazina arī Latvijas spēju konkurēt ar kaimiņvalstīm Igauniju un Lietuvu, kā arī citām Eiropas un attīstītajām pasaules valstīm.

 

Latvijā izplatītākie instrumenti uzņēmējdarbības vides novērtēšanā ir Pasaules Bankas starptautiskais pētījums Doing Business , kā arī Administratīvo procedūru ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi pētījums, ar kuru palīdzību tiek izzināts uzņēmēju viedoklis par to darbību kavējošiem faktoriem un sagatavots veicamo uzdevumu saraksts ikgadējā Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāna (Pasākumu plāns) ietvaros.

 

Tā sagatavošanas iniciatori 1999.gadā bija Ārvalstu investoru padome Latvijā. Šajā laikā arī citas nevalstiskās organizācijas ir aktīvi iesaistījušās priekšlikumu sniegšanā Pasākumu plānam.

 

Ar Ministru prezidenta rīkojumu ir izveidota arī vadības grupu Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāna izpildes koordinēšanai (Vadības grupa), kas koordinē un uzrauga kārtējā gada Pasākumu plāna izpildi. Vadības grupa sastāvā ir par Pasākumu plānā iekļauto pasākumu atbildīgo institūciju pārstāvji. Vadības grupas vadītājs ir ekonomikas ministrs.

 

Plāni un atskaites

           MK rīkojuma projekts "Par Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plānu" (projekts uz 21.02.2017)

 

 

Kontaktpersona:

 

Agnese Šķēle

Ekonomikas ministrija
Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta
Mazo un vidējo uzņēmumu atbalsta nodaļas vecākā referente
Tālr.: 67013228
E-pasts: Agnese.Skele@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    20-02-2017