"Konsultē vispirms"

 

“Ekonomikas ministrijas vīzija ir radīt izcilu uzņēmējdarbības vidi Latvijā!”

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens

 

Viens no Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plāna prioritārajiem rīcības virzieniem ir UZ KLIENTU ORIENTĒTA VALSTS PĀRVALDE, kas savā ikdienas darbā ievēro “KONSULTĒ VISPIRMS” principu.

 

Tirgus uzraudzības iestāžu galvenais pienākums nav sodīt, bet gan BŪT UZŅĒMĒJA UZTICAMAM PALĪGAM UN SADARBĪBAS PARTNERIM. Iestāžu pienākums ir nodrošināt, ka uzņēmēji zina par saviem pienākumiem pret klientiem, darbiniekiem un valsti, un godprātīgi tos pilda.

 

“Konsultē vispirms” principa mērķis ir panākt, ka uzņēmējiem ir skaidri saprotami “spēles noteikumi” jeb piemērojamās prasības. Uzraugošo darbību ietvaros jānodrošina prasību izpilde, nevis jāveicina sodu likšana.

 

Ekonomikas ministrija strādā pie vadlīniju dokumenta, kurā tiks ietverti labās prakses principi un vienots algoritms “konsultē vispirms” principa ieviešanai valsts uzraudzībā.

 

Aicinām uzņēmējus iesaistīties vadlīniju dokumenta izstrādē un sniegt informāciju par līdzšinējo sadarbību ar uzraugošajām iestādēm, kā arī redzējumu par nepieciešamajām izmaiņām iestāžu darba, tai skaitā komunikācijas, uzlabošanā.
 

Aicinām piedalīties aptaujā:

Lapas informācija atjaunota:    03-03-2017