Īpašais piedāvājums jaunajiem uzņēmējiem

                                                                                                                                                 

  • konsultēšana pirms uzņēmējdarbības uzsākšanas (piemēram, ceļa kartes);
  • konsultatīvās pārbaudes;
  • mentoru programmas.

 

Uzņēmējdarbības uzsākšana vienmēr ir izaicinājums. Ideālā variantā topošajam uzņēmējam būtu jānoskaidro prasības, kas tam būs jāievēro, veicot uzņēmējdarbību izvēlētajā jomā. Tomēr nereti jaunais uzņēmējs ir tā koncentrējies uz uzņēmējdarbības ideju un tās sasniegšanu, ka piemirst noskaidrot prasības.
 

Ņemot vērā, ka uzņēmējdarbības uzsākšana ir viena no Pasaules Bankas veiktā Doing Business novērtējuma jomām, uzraudzības iestāžu sadarbībai ar jaundibinātiem uzņēmumiem būtu pievēršama īpaša uzmanība, nodrošinot maksimālu informācijas pieejamību, ļaujot pakāpeniski pielāgoties sarežģītajām normatīvo aktu prasībām.
 

Valsts iestādēs varētu tikt veidots mentoru tīkls jaunajiem uzņēmējiem, kas informē un atbalsta jauno uzņēmēju vismaz pirmos 3 pastāvēšanas gadus. Piemēram, piesaistot jaunajam uzņēmējam vienu konkrētu speciālistu no iestādes, kas sniedz atbalstu un konkrētā komersanta vajadzībām pieskaņotas konsultācijas. Tāpat iestādes var sadarboties ar izglītības iestādēm, biznesa inkubatoriem, ar iestādēm, kas nodarbojas ar finansējuma piešķiršanu (LIAA, LAD, CFLA u.t.t.), veidojot atbalsta mehānismu jaunajiem uzņēmējiem jau no uzņēmējdarbības idejas attīstīšanas brīža.
 

Tāpat valsts iestādes var veikt konsultatīvās pārbaudes jaunajos uzņēmumos, kuru mērķis ir apzināt situāciju un sniegt norādījumus atbilstības nodrošināšanai, palīdzēt komersantam izprast prasības un nodrošināt atbilstību.
 

Vienlaikus, lai uzraudzības iestādēm būtu iespēja kvalitatīvi nodrošināt jaunos uzņēmējus ar viņiem aktuālo informāciju, nepieciešams strādāt pie informācijas pieejamības par uzņēmumu darbības jomu.

 

Konsultēšana pirms uzņēmējdarbības uzsākšanas/reģistrēšanas

Efektīvākais un preventīvākais jauno uzņēmēju konsultēšanas veids būtu konsultēšana un informācijas sniegšana par izvēlētajai uzņēmējdarbības jomai piemērojamajām prasībām pirms uzņēmējdarbības uzsākšanas vai reģistrēšanas speciālajos reģistros/speciālo licenču (atļauju) saņemšanas. Tādejādi topošais uzņēmējs tiek informēts par piemērojamajām prasībām un ir mazāka iespējamība pārkāpumiem nākotnē.
 

Lai uzņēmēji varētu ērti un efektīvi atrast, kādas uzņēmējdarbībai nepieciešamās licences un atļaujas tam ir nepieciešams saņemt vai administratīvās prasības izpildīt pie dažādiem saimnieciskās darbības veidiem, Ekonomikas ministrija sadarbībā ar nozaru ministrijām un Tautsaimniecības padomes Mikro un mazo uzņēmumu komitejas pārstāvjiem ir izstrādājusi pirmās trīs ceļa kartes. Lai veidotu pārskatāmu priekšstatu par jomu regulējošām prasībām un uzņēmēji viegli gūtu pirmo priekšstatu par tiem izpildāmajām prasībām vienkopus, ceļa kartes var būt kā noderīgs palīgrīks uzņēmumu ikdienas darbam.
 

Veselības inspekcijas tīmekļvietnes sadaļā E-pakalpojumi atrodami skaidrojumi profesionāļiem par normatīvo aktu prasību izpildi, kur citu starpā atsevišķa sadaļa veltīta informācijai par konkrētas interesējošās jomas darbības uzsākšanu.

 

Konsultācijas pirms uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējams nodrošināt dažādos veidos:

  • skaidra un saprotama (vienkāršā valodā) informācija iestādes mājas lapā, ko var papildināt ar biežāk uzdoto jautājumu apkopojumu;
  • iespēja neskaidros jautājumus ātri noskaidrot, zvanot uz konsultāciju tālruni vai rakstot uz e-pastu;
  • iespēja satikt ekspertu klātienē vai sazināties attālināti tiešsaistē, izmantojot modernos saziņas līdzekļus, piemēram, Skype, tērzētavas utml. rīkus, kas nodrošina ātru informācijas apmaiņu.
  • individuāli vai kopīgi iestāžu semināru cikli, kas koncentrējas uz jauno uzņēmēju auditoriju.
     

Ir svarīgi, lai saziņa ar iestādi šajā posmā būtu iespējami vienkārša un ar birokrātiskām procedūrām neapgrūtināta, lai atbildes uz interesējošajiem jautājumiem varētu saņemt ātri un operatīvi, dodot iespēju topošajam uzņēmējam veikt nepieciešamās darbības un aprēķinus, sagatavot nepieciešamo informāciju un dokumentus, pārliecināties par savu gatavību.
 

Uzņēmumu reģistrā ieviesta prakse, ka valsts notārs pirms pieņem negatīvu administratīvo aktu (lēmumu) un atliek reģistrāciju, piezvana klientam un aicina tās pašas dienas laikā novērst trūkumus iesniegtajos dokumentos. Šāda uz klientu orientēta prakse samazina atlikšanas lēmumu skaitu, un klientam viena administratīvā procesa ietvaros nav vairākas reizes jāvēršas iestādē.


Iestādei, savukārt, ir iespēja uzzināt informāciju par potenciālajiem jaunajiem klientiem, samazināt potenciālo pārkāpēju skaitu, kā arī novērtēt savus informācijas sniegšanas kanālus un to efektivitāti, uzlabot informācijas sniegšanas kvalitāti.

 

Uzņēmēju informēšanai par piemērojamajām prasībām vai iespējām tās noskaidrot nereti tiek izmantota arī tā saucamo informācijas paku vai rokasgrāmatu izsniegšana pie uzņēmuma reģistrācijas vai informācijas sniegšana caur elektroniskajiem reģistriem, kurus uzņēmējam turpmāk jāizmanto savā darbā vai saziņā ar valsts iestādēm, vai e-pastiem. Informācija var saturēt norādes par piemērojamajiem tiesību aktiem, galvenajiem uzņēmēja pienākumiem, informācijas avotiem, uzraudzības iestādēm, utt. Šo rīku efektivitāte gan ir regulāri jāvērtē un jāuztur dialogs ar uzņēmējiem par veidiem, kādā informāciju ir saņemt visērtāk un ātrāk.
 

Valsts ieņēmumu dienests, reģistrējot saimniecisko darbību klātienē, informē uzņēmējus par iespējām iepazīties ar informāciju par nodokļu saistībām VID mājās lapā, iespējām apmeklēt semināru jaunreģistrētajiem nodokļu maksātājiem, kā arī iespējām saņemt konsultāciju par nodokļu piemērošanas jautājumiem. Tomēr ņemot vērā to, ka aizvien vairāk uzņēmēju reģistrē saimniecisko darbību elektroniski, turpmāk VID plāno jaunreģistrētiem uzņēmējiem nosūtīt Elektroniskās deklarēšanas sistēmā informāciju par VID mājas lapā ievietotajiem metodiskajiem materiāliem par nodokļu piemērošanas jautājumiem, kā arī saiti uz VID mājas lapā ievietoto video semināru jaunreģistrētiem nodokļu maksātājiem .

                                                                                                                                                 

Lapas informācija atjaunota:    13-06-2017