Cenu monitorings

Patēriņa cenu monitorings ir viens no Latvijas Nacionālā euro ieviešanas plānā iekļautajiem pasākumiem, kura galvenais mērķis ir novērot cenu svārstības pirms eiro ieviešanas un tās laikā, lai identificētu nepamatotu un spekulatīvu cenu kāpumu tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietās.
 

Cenu monitorings tiek veikts 2013. un 2014. gadā reizi mēnesī Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Jelgavā, Valmierā, Liepājā un Ventspilī, fiksējot aptuveni 120 preču un pakalpojumu cenas dažādās tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietās. Katrai precei un pakalpojumam katrā pilsētā cenas tiks reģistrētas vairākās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietās. Trīs mēnešus pirms un trīs mēnešus pēc eiro ieviešanas dienas, t.i., paralēlās cenu atspoguļošanas periodā, monitorēšanu notika četras reizes mēnesī.
 

Cenu monitorings ir viens no svarīgākajiem neleģislatīvajiem pasākumiem, lai ierobežotu eiro ieviešanas izmantošanu preču un pakalpojumu cenu paaugstināšanai, kas ir viena no galvenajām sabiedrības bažām saistībā ar eiro ieviešanu. Ekonomikas ministrija aicina uzņēmumus un to apvienības atbalstīt patēriņa cenu monitoringa veikšanu un sadarboties cenu fiksēšanā tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietās.
 

Cenu monitoringa rezultāti

 

Preses relīzes:

Lapas informācija atjaunota:    09-01-2015