Privatizācijas sertifikāti

Privatizācijas sertifikāts ir valsts piešķirts dematerializēts vērtspapīrs, kuru var tikai vienreiz izlietot kā maksāšanas līdzekli par privatizējamo valsts vai pašvaldību īpašumu.
 

Privatizācijas sertifikātu piešķiršana un izmantošana notiek saskaņā ar likumu “Par privatizācijas sertifikātiem” un Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu.
 
Privatizācijas sertifikātiem nav derīguma termiņa, taču tos var izmantot tikai valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un zemes izpirkšanas procesa ietvaros. Vēl neizmantotos privatizācijas sertifikātus var izlietot:
  • Dzīvojamo telpu privatizācijā;
  • Pastāvīgā lietošanā esošās zemes izpirkšanā;
  • Valsts un pašvaldības ēku, būvju un zemju privatizācijā;
  • Valsts un pašvaldības kapitāla daļu privatizācijā. 
Lapas informācija atjaunota:    12-08-2014