Informācija par privatizācijas sertifikātu piešķiršanu un izmantošanu

līdz 01.07.2019.

 

Piešķirto privatizācijas sertifikātu skaits

112,38 milj.

 

Par nodzīvoto laiku

103,58 milj.

Par politiskām represijām

0,79 milj.

Īpašuma kompensācijas sertifikāti

8,01 milj.

(7,1% no kopējā piešķirto sertifikātu skaita)

 

Īpašuma veids

Sertifikātu skaits(tūkst.)

 

Atsavinātā manta

85,6

 

Kapitāla daļas lauksaimniecības uzņēmumā

691,7

 

Lauku apvidus zeme

4896,4

 

Namīpašumi

969,8

 

Pilsētu zeme

816,8

 

Politiski represēto personu manta

89,8

 

Uzņēmumi

461,0

 

                                          Kopā

8011,1

01.06.2019. kontos ieskaitīti 110,74 milj. privatizācijas sertifikātu (98,5% no piešķirto sertifikātu skaita), t.sk. 7,61 milj. īpašuma kompensācijas sertifikātu.

Privatizācijas sertifikātu atlikums kontos

Privatizācijas sertifikātu konti

Privatizācijas sertifikātu skaits (kopā)

% no kopējā piešķirto sertifikātu skaita

T.sk. īpašuma kompensācijas sertifikātu skaits

% no piešķirto kompensācijas sertifikātu skaita

Sertifikāti fizisko personu kontos

1,957 milj.

1,7

0,091 milj.

1,13

Sertifikāti juridisko personu kontos

0,219 milj.

0,2

0,002 milj.

0,03

Kopā

2,174 milj.

1,9

0,093 milj.

1,16

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 27.pantā noteikto no 2007.gada 1.decembra 58,2 tūkst. personu ir zaudējuši tiesības ieskaitīt kontā 1,64 milj. privatizācijas sertifikātus (1,5% no piešķirto sertifikātu skaita) (tai skaitā 0,4 milj. īpašuma kompensācijas sertifikātu – 5% no piešķirto kompensācijas sertifikātu skaita).

Kopā dzēsti, izmaksājot naudu, 0,85 milj. privatizācijas sertifikātu (0,7% no piešķirto sertifikātu skaita), tai skaitā:

- 0,63 milj. īpašuma kompensācijas sertifikātu, izmaksājot naudu 8,4 tūkst. personām 25,04 milj. euro apjomā par lauku apvidus zemi;

- 0,17 milj. privatizācijas sertifikātu, izmaksājot naudu politiski represētajām 26,2 tūkst. personām 6,60 milj. euro apjomā;

- 0,05 milj. īpašuma kompensācijas sertifikātu, izmaksājot naudu 2,15 milj. euro apjomā par administratīvi nepamatoti izsūtītajām personām atņemto mantu.

No sertifikātu kontiem noņemta maksa par kontu apkalpošanu - 250 179,66 privatizācijas sertifikātu apjomā (PS-243 305,89 un KS 6 873,77), t.sk., par kontu apkalpošanu 2017.gadā – norakstīti 151 040,01 privatizācijas sertifikāti (PS 147 066,50 un KS 3 973,51), bet par kontu apkalpošanu 2018.gadā – norakstīti 99 139,65 privatizācijas sertifikāti (PS 96 239,39 un KS 2 900,26).

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijā izmantotie privatizācijas sertifikāti

Objekti

Privatizācijas sertifikātu skaits (milj.)

T.sk. īpašuma kompensācijas sertifikātu skaits (tūkst.)

Namīpašuma iegādei

38,03

591,0

Uzņēmumu u.c. īpašumu iegādei

7,34

109,6

Kapitāla daļu (akciju) iegādei

44,46

954,0

Zemes privatizācijai

17,66

5176,8

KOPĀ

107,49

6831,4

% no piešķirtajiem priv./komp. sertifikātiem

95,6 %

85,3 %

 

Lapas informācija atjaunota:    31-07-2019