Kārtība, kādā sniedz informāciju par darījumiem privatizācijas sertifikātu tirgū

Licencēšanas komisija 2013.gada 5.jūlija sēdē ir apstiprinājusi „Kārtību, kādā sniedz informāciju par darījumiem privatizācijas sertifikātu tirgū”.

Šī kārtība noteikta saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 16.oktobra noteikumiem nr.711 "Noteikumi par privatizācijas sertifikātu tirgus starpniecības sabiedrību licenču izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību, valsts nodevas likmi par tās saņemšanu, kā arī starpniecības sabiedrību pienākumiem un to uzraudzības kārtību 48., 49., 50., 51., 52.5. un 57.punktu.
 

Informāciju sniedz visas privatizācijas sertifikātu tirgus licencētās starpniecības sabiedrības.

Šī informācijas sniegšanas kārtība stājās spēkā 2013.gada 1.septembrī.

Kārtība, kādā sniedz informāciju par darījumiem privatizācijas sertifikātu tirgū.

Pielikums.

Lapas informācija atjaunota:    17-02-2015