Starpvaldību komisijas

Noslēgtie Latvijas un trešo valstu ekonomiskās sadarbības līgumi paredz Starpvaldību komisijas (SVK) vai Apvienotās komitejas (AK) izveidošanu, kas nodrošina šo līgumu darbības uzraudzību un analīzes iespējas, kā uzlabot turpmāko līgumslēdzējpušu valstu ekonomisko sadarbību.
 

SVK/AK notiek regulāri - saskaņā ar līguma nosacījumiem vai pēc nepieciešamības. To darba kārtībā tiek skatīti ekonomiskās sadarbības jautājumi, kas aktuāli abām pusēm gan valdības, gan uzņēmēju līmenī un tiek meklēti turpmākās sadarbības paplašināšanas iespējamie virzieni un risinājumi. Saskaņā ar SVK darba kārtību katrai konkrētajai SVK sēdei, tajās piedalās atbilstoši valdības institūciju un biznesa aprindu pārstāvji. SVK sēdēs tiek aicināti piedalīties tie Latvijas uzņēmēji, kuru jaunu biznesa projektu realizācijā vai problēmu, kuras radušās ar otras valsts kādu uzņēmumu/uzņēmēju, risināšanā ir nepieciešams valdības atbalsts.
 

Ik gadu tiek gatavs informatīvs pārskats par Latvijas ekonomisko interešu pārstāvēšanu starpvaldību komisijās un apvienotajās komitejās divpusējo sadarbības līgumu ietvaros. 2019.gada jūnijā Ministru kabinētā ir izskatīts un apstiprināts jaunākais pārskats par 2018.gadu.

Lapas informācija atjaunota:    15-01-2020