Tautsaimniecības attīstība

Patēriņa cenu līmeni 2016.gadā ietekmēja pasaules cenu kāpums pārtikai un naftai

 

2016.gada decembrī, salīdzinot ar novembri, patēriņa cenu līmenis palielinājās par 0,6%, kas bija straujākais pieaugums decembra mēneša laikā kopš 2007.gada. Precēm vidējais cenu līmenis pieauga par 0,5%, bet pakalpojumiem – par 0,8%. Lielākā ietekme uz cenu pārmaiņām bija cenu kāpumam pārtikai, transportam, sakariem un siltumenerģijai, kā arī cenu kritumam apģērbiem un apaviem.

Lasīt vairāk...

 

11.01.2017.

Patēriņa cenu izmaiņas, procentos

Preču eksports novembrī gada griezumā audzis par 3,4 procentiem

 

Novembrī gada griezumā preču eksporta vērtība faktiskajās cenās pieauga par 3,4%, savukārt imports – par 3,2%. Tādējādi eksporta-importa saldo novembrī bija līdzīgs kā pirms gada un sastādīja -5,9% no kopējā tirdzniecības apgrozījuma (pērn novembrī – -6%).

Lasīt vairāk...

 

09.01.2017.

Latvijas ārējā tirdzniecība
milj. eiro un procentos

            * % no kopējā tirdzniecības apgrozījuma

Novembrī apstrādes rūpniecībā straujākais pieaugums 2016.gadā

 

Apstrādes rūpniecības izlaides apjomi novembrī pēc sezonāli neizlīdzinātiem datiem bija par 11,8% lielāki nekā pirms gada, bet pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem – par 9,1%. Savukārt, salīdzinot ar oktobri, apstrādes rūpniecības izlaide pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem pieauga par 1,9%. Kopumā gada janvārī-novembrī ražošanas apjomi par 4,8% pārsniedza pagājušā gada rādītāju (pēc sezonāli neizlīdzinātiem datiem).

Lasīt vairāk...

 

03.01.2017.

Apstrādes rūpniecības produkcijas apjomi
sezonāli neizlīdzināti dati, 2010.gads = 100

Ražotāju cenas apstrādes rūpniecībā kopš gada vidus aug

 

2016.gada novembrī, salīdzinot ar oktobri, ražotāju cenas apstrādes rūpniecībā pieauga par 0,4%. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai tās palielinājās par 0,6%, bet eksportētajai produkcijai – par 0,2%. Ražotāju cenas apstrādes rūpniecībā pieaug jau sesto mēnesi pēc kārtas.

Lasīt vairāk...

 

21.12.2016.

Ražotāju cenas apstrādes rūpniecībā
2013.gada decembris = 100

 
Lapas informācija atjaunota:    12-01-2017