Tautsaimniecības attīstība

Latvijas ekonomikas izaugsme 2016.gadā – 2%

 

2016.gada gada 4.ceturksnī IKP bija par 2,6% lielāks nekā pirms gada. Tas nozīmē, ka kopumā 2016.gadā IKP pieauga par 2%.

Lasīt vairāk...

 

28.02.2017.

IKP dinamika
izmaiņas % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu

Janvārī mazumtirdzniecības apgrozījums turpina pieaugt

 

Mazumtirdzniecības apgrozījums 2017.gada janvārī turpināja pieaugt un bija par 4,6% lielāks nekā pirms gada.

Lasīt vairāk...

 

28.02.2017.

Mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījums
izmaiņas % pret iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi, salīdzināmās cenās, sezonāli neizlīdzināti dati

2016.gadā turpinājās salīdzinoši straujš darba samaksas kāpums

 

2016.gadā turpināja augt vidējā bruto darba samaksa. Salīdzinot ar 2015.gadu, tā pieauga par 5%, un bija 859 eiro.

Lasīt vairāk...

 

27.02.2017.

Bruto darba samaksa, eiro

Apstrādes rūpniecībā turpinās ražotāju cenu pieaugums

 

2017.gada janvārī, salīdzinot ar 2016.gada decembri, ražotāju cenas apstrādes rūpniecībā pieauga par 0,6%. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai tās palielinājās par 0,2%, bet eksportētajai produkcijai – par 0,9 procentiem.

Lasīt vairāk...

 

21.02.2017.

Ražotāju cenu dinamika apstrādes rūpniecība
2014.gada decembris = 100

2016.gadā būvniecības apjomus ietekmēja Eiropas Savienības fondu lēnā apguve

 

2016.gadā būvniecības apjomi saruka par 18,2% (faktiskajās cenās). Tas galvenokārt skaidrojams ar Eiropas Savienības struktūrfondu pārejas periodu, jo nozares attīstība ir cieši saistīta ar publiskajiem pasūtījumiem un Eiropas Savienības finansētiem projektiem.

Lasīt vairāk...

 

13.02.2017.

Būvniecības produkcija
2010.gada 4.ceturksnis = 100

Pasaules cenas turpina ietekmēt inflāciju Latvijā

 

2017.gada janvārī, salīdzinot ar 2016.gada decembri, patēriņa cenu līmenis pieauga par 0,1%. Precēm tas palielinājās par 0,4%, bet pakalpojumiem samazinājās par 0,4 procentiem.

Lasīt vairāk...

 

10.02.2017.

Patēriņa cenu izmaiņas, procentos

Preču eksports decembrī gada griezumā audzis par 7,6 procentiem

 

Decembrī gada griezumā preču eksporta vērtība faktiskajās cenās pieauga par 7,6%, savukārt imports pieauga par 11,4%. Tādējādi eksporta-importa saldo decembrī samazinājās līdz -12% no kopējā tirdzniecības apgrozījuma (pērn decembrī – -10,3%).

Lasīt vairāk...

 

09.02.2017.

Latvijas ārējā tirdzniecība
milj. eiro un procentos


          * % no kopējā tirdzniecības apgrozījuma

2016.gadā apstrādes rūpniecības apjomi pieauga par 5,6%

 

Apstrādes rūpniecības izlaides apjomi decembrī pēc sezonāli neizlīdzinātiem datiem bija par 14,5% lielāki nekā pirms gada, bet pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem – par 11,5%. Kopumā 2016.gadā ražošanas apjomi par 5,6% pārsniedza pagājušā gada rādītāju.

Lasīt vairāk...

 

03.02.2017.

Apstrādes rūpniecības produkcijas apjomi
sezonāli neizlīdzināti dati, 2010.gads = 100

 
Lapas informācija atjaunota:    03-03-2017