Izvērtējumi

Latvijas reģionu ekonomiskie profili

Kurzeme

Zemgale

Rīga, Pierīga

Vidzeme

Latgale

 

Latvijas konkurētspēja pasaulē

 

Globālās konkurētspējas indeksa (GCI) reitings, ko ik gadu publicē Pasaules ekonomikas forums (WEF) ir pasaulē vispāratzīts rīks valsts konkurētspējas novērtēšanai. Neraugoties uz dažādām metodoloģiskām nepilnībām, GCI reitings sniedz vērtīgu informāciju politikas veidotājiem un ļauj noteikt tās jomas, kurās Latvijai ir būtiska atpalicība no citām valstīm.

Pasaules Ekonomikas foruma (WEF) publicētajā Pasaules konkurētspējas reitingā Latvija 2018.gadā ir ieņēmusi 42.vietu starp 140 pasaules valstīm. Analizējot Latvijas progresu konkurētspējā pēc vērtējuma, jāsecina, ka, salīdzinot ar 2017. gadu, Latvijas sniegums no visiem 12 pīlāriem ir uzlabojies vai palika nemainīgs 11 pīlāros un tikai vienā (finanšu sistēma) ir nedaudz pasliktinājies.

 

Lasīt vairāk...

2.11.2018.

Latvijas konkurētspējas izaicinājumi

 

Konkurētspēja jēdziens. Latvijas vērtējums dažādos starptautiskos reitingos. Izmaiņas Globālā konkurētspējas indeksa metodoloģijā. Latvijas konkurētspējas stiprās un vājās puses. 12 pīlāru izvērtējums un starptautiskie salīdzinājumi u.c.

 

Lasīt vairāk...

2.11.2018.

Latvijas tautsaimniecības attīstības risku un ievainojamības izvērtējums

Latvijas ekonomika kopumā ir sabalansēta un noturīga pret šokiem. Par to liecina jaunākie, Eiropas Komisijas Eiropas semestra ietvaros publicētie dokumenti un pozitīvās izmaiņas Latvijas kredītreitingā.
 

Lasīt vairāk…

27.12.2018.

Lapas informācija atjaunota:    27-03-2019