Pētījumi

Nosaukums

Politikas joma

Nodošanas
datums

Pētījums ꞌꞌPar darba devēju motivāciju iesaistīties darba vidē balstītu mācību ieviešanāꞌꞌ

Izglītības un zinātnes politika

Nodarbinātības un sociālā politika

2015.gads

Pētījums nodokļu sistēmas pilnveidošanas jomā

Budžeta un finanšu politika

2014.gada 21.jūlijā

ESF projekta „Darba tirgus pieprasījuma vidēja termiņa un ilgtermiņa prognozēšanas sistēmas attīstība” ietvaros veiktie pētījumi un aptaujas darba tirgus jomā

Industrijas un pakalpojumu politika

Izglītības un zinātnes politika

Nodarbinātības un sociālā politika

2013.gads

Lapas informācija atjaunota:    17-08-2015