Normatīvie akti

Tūrisma attīstības valsts politiku un īstenošanu nosaka šādi galvenie tiesību akti:

Ministru kabineta (MK) noteikumi:

Lapas informācija atjaunota:    22-02-2016