Politikas plānošanas dokumenti

Politikas mērķis 2014.-2020.gadam:

Latvijas tūrisma attīstības politikas mērķis ir ilgtspējīga tūrisma attīstība, veicinot tūrisma produktu konkurētspējas palielināšanos ārvalstu tirgos.
 

Pašlaik pasaulē un Eiropā tūrisma nozare piedzīvo nozīmīgas izmaiņas: mainās tūristu ceļošanas paradumi, arvien pieaug e-komercijas pielietojums, palielinās tūrisma produktu dažādība un skaits, parādās jauni tūrisma galamērķi. Tieši tādēļ, esošajos globalizācijas un saasinātās konkurences apstākļos, Latvijai nepieciešams izmantot savas konkurētspējīgās priekšrocības, lai attīstītu tūrisma produktus un teritorijas ar lielāko ilgtspējīgas attīstības potenciālu.
 

Sadarbībā ar profesionālajām un reģionālajām tūrisma nozares apvienībām, kā arī citām iesaistītajām pusēm, Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi Latvijas tūrisma politikas plānošanas dokumentu – Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam, Pielikumi. Šīs pamatnostādnes paredz veicināt vairākdienu ceļotāju skaita palielināšanos, mazināt sezonalitātes efektu, palielinot tūristu mītņu noslodzi ārpus noslogotākās vasaras sezonas, nodrošināt tūrisma produktu ienesīguma pieaugumu, kā arī nodrošināt ikgadēju tūrisma produktu eksporta pieaugumu.
 

Joprojām aktuāla ir arī Latvijas tūrisma mārketinga stratēģija 2010.-2015.gadam,  ko izstrādājusi Tūrisma attīstības valsts aģentūra, sadarbībā ar tūrisma un reklāmas nozares asociāciju pārstāvjiem, Latvijas augstskolām un citiem sociālajiem partneriem, nosakot Latvijas tūrisma produktu attīstības pamatprincipus un mārketinga aktivitātes mērķa tirgos. Pašlai rit darbs pie jaunās Latvijas tūrisma mārketinga stratēģijas 2016.-2020.gadam izstrādes. 

Lapas informācija atjaunota:    07-06-2016