Latvijas Prezidentūra panāk vienošanos par jaunu komplekso ceļojumu un atbalstīto ceļojumu pakalpojumu direktīvu

Plānots veikt būtiskas izmaiņas Latvijas normatīvajos aktos ceļotāju aizsardzības stiprināšanai.

Latvijas prezidentūra šā gada 5. maijā panākusi politisku vienošanos ar Eiropas Parlamentu un piektdien, 22. maijā, ES Padomes Pastāvīgo pārstāvju komitejā arī dalībvalstis  atbalstīja jaunoKomplekso ceļojumu un saistīto ceļojumu pakalpojumu direktīvu. Politisko vienošanos par jauno komplekso ceļojumu un atbalstīto ceļojumu pakalpojumu direktīvu plānots apstiprināt Konkurētspējas ministru sanāksmē, kas notiks šā gada 28. maijā Briselē.

 

Direktīva izstrādāta ar mērķi radīt saprotamu, elastīgu un samērīgu tiesisko regulējumu, kas vairāk aizsargās ceļotājus to ceļojumu laikā, un ievēros tūrisma industrijas intereses. Jaunie noteikumi ne tikai nodrošinās pārskatāmu un saprotamu noteikumu kopumu, bet arī ievērojami stiprinās patērētāju tiesību aizsardzību saistībā ar tūrisma pakalpojumiem.

 

Jaunā direktīva aizstās pašlaik spēkā esošo 1990. gada direktīvu (90/314/EEK), kas vairs neatbilst mūsdienu situācijai, ceļojumu iegādes principiem un nenodrošina pietiekošu patērētāju tiesību aizsardzību Digitālā vienotā tirgus laikmetā.

 

Jaunā regulējuma būtiskākās izmaiņas:

  • precizētas prasības ceļotājiem sniedzamajai informācijai, īpaši informācijai par pakalpojumu cenām, tādejādi novēršot negodīgas komercprakses riskus;
  • noteiktas lielākas un taisnīgākas iespējas patērētājiem atteikties no līguma pirms došanās ceļojumā;
  • noteiktas stingrākas prasības attiecībā uz ceļojumu organizatoru atbildību gadījumos, kad rodas problēmas ceļojuma laikā;
  • nodrošināta augstāka ceļotāju aizsardzība nenovēršamu un neparedzamu apstākļu gadījumā;
  • noteikti efektīvāki un saskaņotāki noteiktumi attiecībā uz ceļotāju aizsardzību pakalpojumu sniedzēju maksātnespējas gadījumā.

 

Jaunie noteikumi būs ne tikai ieguvums ES ceļotājiem, bet arī tūrisma industrijai kopumā – pirmkārt, atbrīvojoties no novecojušiem noteikumiem (kā, piemēram, pienākumu nodrošināt ceļotāju ar papīrā drukātu brošūru), otrkārt, radot vienotus un pārredzamus noteikumus ES, kas ne tikai veicinās pārrobežu tirdzniecību, bet arī uzlabos sadarbību, tādejādi nodrošinot vairāk iespējas uzņēmējiem, īpaši ņemot vērā MVU vajadzības. 

 

Lai savlaicīgi informētu tūrisma nozares komersantus par jaunās direktīvas normām un uzsāktu diskusiju par plānotajām izmaiņām Latvijas normatīvajos aktos, Ekonomikas ministrija tuvāko nedēļu laikā plāno tikties ar uzņēmējiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, uz kuriem attieksies jaunie nosacījumi.

 

Vienlaikus ministrija rosinās sākt diskusiju par komplekso pakalpojumu sniegšanas uzraudzības sistēmas izmaiņām Latvijā, rodot efektīvāko modeli patērētāju aizsardzībai uzņēmuma maksātnespējas gadījumā. Pašreizējais regulējums paredz, ka katram tūrisma operatoram ir jāiegādājas klientu iemaksātās naudas drošības garantija (apdrošināšanas polise), kas apliecina, ka operators ir apdrošinājis savu darbību, un maksātnespējas gadījumā šīs garantijas apmēros klientam tiek atgriezta viņa iemaksātā nauda par nenotikušu ceļojumu. Saskaņā ar Tūrisma aģentu un tūrisma operatoru datubāzē (turpmāk – TATO) publicēto informāciju, liela daļa komersantu šo garantiju izveidojuši minimālajā apmērā, kas nerada pārliecību par komersantu spēju nepieciešamības gadījumā segt visas saistības pret klientiem.

 

Kā zināms, komplekso tūrisma pakalpojumu sniedzēji ir tūrisma aģentūras (aģenti un operatori), kas organizē un/vai pārdod tūrisma pakalpojumu apvienojumu vienotā paketē, kurš sagatavots iepriekš vai pēc klienta pieprasījuma. Kompleksais pakalpojums jeb ceļojums visbiežāk sastāv no transporta un izmitināšanas pakalpojumiem un ilgst vairāk kā 24 stundas.

 

Evita Urpena
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Lapas informācija atjaunota:    27-05-2015