Izmaiņas komplekso tūrisma pakalpojumu sniedzēju darbības regulējumā

š.g.10.februārī spēkā stājušies 2016.gada 2.februārī Ministru kabinetā apstiprinātie Ekonomikas ministrijas sagatavotie grozījumi 2010.gada 13.aprīļa Ministru kabineta noteikumos Nr.353 “Noteikumi par tūrisma operatora, tūrisma aģenta un klienta tiesībām un pienākumiem, kā arī kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo informāciju un naudas drošības garantijas iemaksas kārtību” 

 

Grozījumi izstrādāti ar mērķi uzlabot patērētāju aizsardzību, kā arī nodrošināt efektīvāku Tūrisma aģentu un tūrisma operatoru datubāzes (turpmāk – TATO) uzturēšanu un Patērētāju tiesību aizsardzības centra (turpmāk – PTAC) darbību, veicot tūrisma aģentu un tūrisma operatoru darbības uzraudzību.

 

Lai padarītu efektīvāku kontroles īstenošanu un paaugstinātu patērētāju aizsardzību pret negodīgu komercdarbību, grozījumos noteikts, ka tūrisma aģentiem papildus iesniegumam būs jāiesniedz arī informācija par tūrisma operatoriem, kuru vārdā viņi var piedāvāt un pārdot klientam kompleksus tūrisma pakalpojumus. Tūrisma aģentiem minētā informācija jāiesniedz Ekonomikas ministrijā līdz š.g. 1.maijam. Šī informācija tiks publiskota arī TATO datubāzē, tādējādi klients varēs pārliecināties par izvēlētā ceļojuma un attiecīgā organizētāja – operatora nodrošināto klienta iemaksātās naudas drošības garantiju.

 

Tāpat grozījumi noteikumos paredz, ka tūrisma operatoram informācija par klientu iemaksātās naudas drošības garantiju būs jāiesniedz vienlaikus ar reģistrēšanos TATO datubāzē, tādējādi izvairoties no situācijām, kad komersants neiesniedz informāciju par garantiju pēc reģistrēšanās TATO. Vienlaikus grozījumos ir definēti gadījumi, kad komersantu drīkstēs izslēgt no datubāzes, nodrošinot, ka TATO datubāzē ir aktuāla informācija.

 

TATO datubāzē ir pieejama informācija par tirgū esošajiem tūrisma aģentiem un tūrisma operatoriem, kā arī par tūrisma operatoru iemaksātajām naudas drošības garantijām. Garantija ir nepieciešama, lai gadījumā, ja tūrisma operators nespēj pilnībā vai daļēji izpildīt līgumsaistības pret klientu līdz savas maksātnespējas procesa pasludināšanai vai savas maksātnespējas gadījumā, nodrošinātu saistību neizpildes vai daļējas neizpildes rezultātā radušos zaudējumu kompensāciju klientam, kā arī tūrista atgriešanu valstī, no kuras sācies ceļojums, ja līgumā nav noteikts citādi.

 

Šobrīd TATO datubāzē ir reģistrēti 698 komersanti, kas sniedz tūrisma aģenta un/vai tūrisma operatora pakalpojumus, no kuriem 447 TATO datubāzē reģistrējušies kā aģenti, bet pārējie 251 sniedz tūrisma operatora vai apvienotos (tūrisma aģenta un operatora) pakalpojumus. Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem, tūrisma komersantu pakalpojumus 2014.gadā izmantoja 684 tūkst. klientu, no kuriem 434 tūkst. bija Latvijas rezidenti.

 

TATO datubāzehttp://tato.em.gov.lv/

 

Detalizētāk ar grozījumiem Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.353 "Noteikumi par tūrisma operatora, tūrisma aģenta un klienta tiesībām un pienākumiem, kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo informāciju un naudas drošības garantijas iemaksas kārtību" var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē: http://likumi.lv/doc.php?id=208158  

Lapas informācija atjaunota:    10-02-2016