Līdz 12.septembrim aicinām pieteikties tūrisma komersantus, kas vēlas uzņemt tūristu grupas no Ķīnas

Ekonomikas ministrija ik gadu atjauno sarakstu ar Latvijas ienākošā tūrisma komersantiem, kuri vēlas uzņemt tūristu grupas no Ķīnas, lai to iesniegtu Ķīnas Tautas Republikas Nacionālajai tūrisma administrācijai. Komersantus, kas vēlas tikt iekļauti šajā sarakstā, kā arī tie, kuri vēlas tikt atjaunoti sarakstā, lūdzam pieteikties līdz š.g. 12.septembrim.

 

2004. gada 12. februārī tika parakstīts Saprašanās memorands starp Ķīnas Tautas Republikas Nacionālo tūrisma administrāciju un Eiropas Kopienu par vīzu un saistītiem jautājumiem attiecībā uz tūristu grupām no Ķīnas Tautas Republikas – ADS (Approved Destination Status) līgums.

 

Saskaņā ar Ķīnas izejošā tūrisma politiku, vietējie tūrisma operatori drīkst veidot grupu braucienus tikai uz tām valstīm, ar kurām ir noslēgts šāds līgums. Kopš Latvijas pievienošanās Šengenas zonai no 2007. gada 21. decembra šis līgums ir kļuvis pilnībā piemērojams arī Latvijai.

 

Saskaņā ar līgumam klāt pievienoto Kopējo deklarāciju par ieviešanas jautājumiem visas ES dalībvalstis tiek lūgtas nosūtīt Ķīnas Nacionālajai tūrisma administrācijai sarakstu ar ienākošā tūrisma aģentūrām un tūrisma operatoriem, kuri darbojas saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem. Saraksts tiek atjaunots un papildināts reizi gadā. Saraksts ir indikatīvs un to izmanto Ķīnas tūrisma aģentūras, meklējot sadarbības partnerus ES dalībvalstīs.

 

Interesenti, kuri vēlas tikt iekļauti vai atjaunoti šajā sarakstā un kuri ir izpildījuši Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās saistības, t.sk. reģistrējušies Tūrisma aģentu un tūrisma operatoru datubāzē, kā arī tūrisma operatori, kuri sniedz kompleksus tūrisma pakalpojumus gala patērētājiem, ir veikuši naudas drošības garantijas iemaksu saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumiem Nr.353 „Noteikumi par tūrisma operatora, tūrisma aģenta un klienta tiesībām un pienākumiem, kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo informāciju un naudas drošības garantijas iemaksas kārtību”, tiek aicināti par to paziņot Ekonomijas ministrijai līdz š.g. 12.septembrim, aizpildot zemāk norādīto informāciju angļu valodā un nosūtot to uz e-pastu Madara.Luka@em.gov.lv.

 

 

No.

Company Name

Contact person and position

Street

City

Phone

Fax

Email

Comments

 

 

Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Nozaru politikas departamenta vecāko referenti Madaru Lūku (tālr. 67013256, Madara.Luka@em.gov.lv).

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

T.: 67013193

Lapas informācija atjaunota:    06-09-2017