Kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniegšana

Jaunais regulējums paredz, ka tūrisma aģentiem un operatoriem ir jāsaņem speciāla atļauja (licence), kas ļaus komplekso tūrisma pakalpojumu sniedzējiem organizēt un pārdot kompleksos tūrisma pakalpojumus jeb ceļojumus.

 

Licences ikgadējās valsts nodevas apmērs ir 40 eiro un tas tiks ieskaitīts valsts budžetā lai nepieciešamības gadījumā varētu segt ceļotāju repatriāciju jeb atgriešanu valstī tūrisma pakalpojuma sniedzēja likviditātes problēmu gadījumā. 

 

Vienlaikus Ministru kabineta noteikumos ir paredzēts nodrošinājuma apmērs tūrisma operatoriem un saistīto tūrisma pakalpojumu sniedzējiem. Nodrošinājums ir apdrošināšanas polise vai kredītiestādes izsniegta garantija, kas ir jāsniedz visu to maksājumu atmaksāšanai, kurus veikuši ceļotāji vai kuri veikti ceļotāju vārdā, ja tūrisma pakalpojuma sniedzējs nespēj pildīt savas saistības un sniegt attiecīgos pakalpojumus.

 

Vairāk informācijas Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) mājas lapā: Kompleksu un saistītu pakalpojumu sniegšana 

 

Kontaktinformācija konsultācijām PTAC: tel. 67388654; 68806522; 68806523; 
e-pasts: ptac@ptac.gov.lv 

 

Skaidrojoša prezentācija par jauno regulējumu: MK noteikumu prezentācija

 

 

 

TATO DATUBĀZE:

 

Līdz 2019.gada 30.jūnijam joprojām būs pieejama arī Ekonomikas minsitrijas uzturētā Tūrisma aģentu un tūrisma operatoru datubāze (TATO). Datubāzē tiek uzkrāta informācija par tirgū esošajiem tūrisma aģentiem un tūrisma operatoriem, kā arī informācija par tūrisma operatoru klientu iemaksātās naudas drošības garantijas nodrošināšanu.

 

TATO tiks uzturēta līdz 2019. gada 30. jūnijam, lai nodrošinātu informācijas par tūrisma aģentiem un tūrisma operatoriem pieejamību potenciālajiem ceļotājiem pārejas periodā, kad tūrisma aģentiem un tūrisma operatoriem jāpārreģistrējas Patērētāju tiesību aizsardzības centra uzturētajā datubāzē un jāsaņem speciālā atļauja (licence).

 

Kontaktpersona:

 

Madara Lūka

Ekonomikas ministrija

Nozaru politikas departaments

Brīvības ielā 55, LV-1519 Rīga, Latvija

Tālr.: 67013256

E-pasts: tato@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    03-10-2018