Budžets

 

Ekonomikas ministrijas pagaidu budžets 2019.gadam

Ekonomikas ministrijas 2018.gada ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām.
 

Paskaidrojums par Ekonomikas ministrijas valsts pamatbudžeta līdzekļu pieprasījumu 2018.gadam.

 

Ekonomikas ministrijas pamatbudžeta
programmu un apakšprogrammu tāmes
 1. Būvniecība
 2. Godīgas konkurences nodrošināšana, iekšējā tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība:
  1. Atbilstības novērtēšana un kvalitātes nodrošināšana
 3. Enerģētikas politikas ieviešana:
  1. Naftas produktu rezervju uzturēšana
  2. Elektroenerģijas lietotāju atbalsts
  3. Energoefektivitātes politikas ieviešana
  4. Valsts pētījumu programma enerģētikā
 4. Ekonomikas attīstības programma
 5. Iemaksas starptautiskajās organizācijās
 6. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana:
  1. ERAF projekti (2014-2020)
  2. Tehniskā palīdzība ERAF apgūšanai (2014-2020)
 7. Eiropas sociālā fonda (ESF) projekti un pasākumu īstenošana:
  1. ESF projekti (2014-2020)
  2. Tehniskā palīdzība ESF apgūšanai (2014-2020)
 8. Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana:
  1. Eiropas Kopienas iniciatīvas projekti
 9. Mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana:
  1. Atmaksas valsts pamatbudžetā par mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanu
  2. Mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības projekti 
 10. Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana: 
  1. Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm
 11. Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošana:
  1. Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti 
 12. Nozaru vadība un politikas plānošana

 

 

Informācija par Ekonomikas ministrijas amatpersonu un darbinieku atalgojumu

 

Informācija par Ekonomikas ministrijas amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro) (Informācija publicēta saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa  noteikumu Nr. 225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām” 2.punktu).

 

Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem Ekonomikas ministrijā (Informācija publicēta saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa  noteikumu Nr. 225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām” 3.punktu).

 

Informācija par Ekonomikas ministrijas amatpersonām izmaksāto atalgojumu 2019.gadā, t.sk. atalgojumu par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu (publicēta saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92.panta otro daļu).

 

Informācija par Ekonomikas ministrijas amatpersonām izmaksāto atalgojumu 2018.gadā, t.sk. atalgojumu par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu (publicēta saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92.panta otro daļu).

 

Lapas informācija atjaunota:    14-02-2019