AS "Latvijas Gāze"

Vispārēja informācija par kapitālsabiedrību

Pamatdarbība:

Latvijas Gāze šobrīd darbojas kā vertikāli integrēts dabasgāzes komersants, kas nodrošina gan dabasgāzes pārvades, sadales un uzglabāšanas, gan arī dabasgāzes tirdzniecības pakalpojumus. 

Juridiskā adrese

Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009 

Pamatkapitāla lielums

55860000.00 EUR 

Valsts līdzdalības apmērs

0.00021 % (117 akcijas)  

Valde

Aigars Kalvītis, valdes priekšsēdētājs

 Mario Nulmeiers, valdes loceklis, valdes priekšsēdētāja vietnieks

Sebastians Grēblinghofs

valdes loceklis, valdes priekšsēdētāja vietnieks

Aleksandrs Frolovs,  valdes loceklis, valdes priekšsēdētāja vietnieks

 Zane Kotāne, valdes locekle

 Gints Freibergs, valdes loceklis

Padome

 

Kirils Seļezņovs, padomes priekšsēdētājs

Juris Savickis, padomes priekšsēdētāja vietnieks

Olivers Gīze, padomes priekšsēdētāja vietnieks

Gijoms Rivrons,padomes loceklis

Nikolass Merigo Kuks,padomes loceklis

Jorgs Tumats, padomes loceklis

Hanss Pēters Florens,padomes loceklis

Oļegs Ivanovs padomes loceklis

Nikolajs Dubiks, padomes loceklis

Vitālijs Hatjkovs padomes loceklis

 Jeļena Mihailova, padomes locekle

 Mājaslapas adrese

www.lg.lv

Valsts līdzdalības pamatojums

  • Saskaņā ar noslēgto AS „Latvijas Gāze” akcionāru līgumu valsts saglabā līdzdalību AS „Latvijas Gāzē” vismaz līdz 2017.gadam.
     
  • 2016.gada 11.februārī Latvijas Republikas Saeima pieņēma grozījumus Enerģētikas likumā, kuri nosaka dabasgāzes tirgus atvēršanas un vertikāli integrētā dabasgāzes apgādes komersanta AS “Latvijas Gāze” sadalīšanas kārtību. Enerģētikas likums nosaka, ka juridiska dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operatora nodalīšana no dabasgāzes tirdzniecības darbībām jāveic līdz 2017.gada 3.aprīlim, iekļaujot dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operatora komercsabiedrībā visus pakalpojumu sniegšanai nepieciešamos aktīvus un cilvēkresursus. Savukārt pārvades sistēmas un uzglabāšanas sistēmas operatora īpašumtiesību nodalīšana no tirdzniecības darbībām ir jānodrošina līdz 2017.gada 31.decembrim. Enerģētikas likumā ir noteiktas arī valsts pirmpirkuma tiesības no 2017.gada 3.aprīļa uz izveidotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora kapitāldaļām un aktīviem.
     
  • 2016.gada 2.septembra AS “Latvijas Gāze” ārkārtas akcionāru sapulcē nolēma reorganizēt AS “Latvijas Gāze”, nodalīšanas ceļā nododot daļu tās mantas jaundibināmai iegūstošajai AS “Conexus Baltic Grid” (Komerclikuma 336.panta ceturtā daļa).

 

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās

  • 0.02 % - AS „Baltic International Bank”

Veic monetārās starpniecības pakalpojumus.

www.bib.lv

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis (pilda valsts kā akcionāra (dalībnieka) funkcijas kapitālsabiedrībā)

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo daļu AS „Latvijas Gāze” valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Ēriks Eglītis.

Kapitālsabiedrības finanšu rādītāji un veiktie maksājumi valsts budžetā (euro)

Apstiprinātais pārskats par 2017.gadu

Lapas informācija atjaunota:    03-01-2019