Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana. Nosacījumi, renovācijas process un kvalitāte” (Bauska)

01-03-2017

2017. gads 1. marts, plkst. 17:30
 Bauska novada dome
Uzvaras iela 1, Bauska

 

17:00 – 17.30

Semināra dalībnieku reģistrācija

17.35 – 17:40

Bauskas novada domes pārstāvja uzruna

17:40 – 18:00 

Daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumi. Ieteicamie energoefektivitātes pasākumi.
Inese Bērziņa, Ekonomikas ministrija 

18:00 – 18:40

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un projekta realizācijas process.
Ingus Salmiņš, ALTUM

18.40 – 19:20

Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Tehniskā dokumentācija un tehniskie risinājumi.
Mārtiņš Upītis, ALTUM 

19:50 - 20.10 Daudzdzīvokļu māju renovācija un energoefektivitātes pasākumu 
finansēšana.

Kristīne Krūmiņa, AS "DNB banka"
20.10 – 20:30  Padziļinātas konsultācijas par granta pieteikuma un pielikumu  sagatavošanu daudzdzīvokļu māju pilnvarotajām personām. 
Ingus Salmiņš,  ALTUM 
•    Granta pieteikuma veidlapa un pielikumi
•    Projekta vadības izmaksu noteikšana
•    Projekta attiecināmā PVN aprēķināšana
•    Būvniecības un citu pakalpojumu līgumu specifiskās prasības
•    Rēķinu izrakstīšanas un apmaksas kārtība
•    Un citi jautājumi
Lapas informācija atjaunota:    03-03-2017