Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana. Nosacījumi, renovācijas process un kvalitāte (Jelgava)

01-03-2017

2017. gads 1. marts, plkst. 11:00
Jelgavas pilsētas dome
Lielā iela 11, Jelgava

 

10:30 – 11.00

Semināra dalībnieku reģistrācija

11:00 – 11:05

Jelgavas pilsētas domes pārstāvja uzruna

11:05–11:30

Daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumi. Ieteicamie energoefektivitātes pasākumi.
Inese Bērziņa, Ekonomikas ministrija 

11:30 – 12:10

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un projekta realizācijas process.
Ingus Salmiņš, ALTUM

12.10 – 13:00

Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Tehniskā dokumentācija un tehniskie risinājumi.
Mārtiņš Upītis, ALTUM 

13.00 – 13.30 

Daudzdzīvokļu ēkas renovācijas projekta vadība.
video: 
https://youtu.be/nVItJdy6fKg
Oļegs Kukuts, SIA "Jelgavas neukstamā īpašuma pārvalde"

13:30 - 13.50  Daudzdzīvokļu māju renovācija un energoefektivitātes pasākumu 
finansēšana.

Kristīne Krūmiņa, AS "DNB banka"
13.50 – 14.30   Padziļinātas konsultācijas par granta pieteikuma un pielikumu  sagatavošanu daudzdzīvokļu māju pilnvarotajām personām. Ingus Salmiņš,  ALTUM 
•    Granta pieteikuma veidlapa un pielikumi
•    Projekta vadības izmaksu noteikšana
•    Projekta attiecināmā PVN aprēķināšana
•    Būvniecības un citu pakalpojumu līgumu specifiskās prasības
•    Rēķinu izrakstīšanas un apmaksas kārtība
•    Un citi jautājumi
Lapas informācija atjaunota:    16-03-2017