Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana. Nosacījumi un renovācijas process (Ogre)

02-03-2017

2017. gads 2. marts plkst. 17:30
Ogres novada dome
Brīvības iela 33, Ogre

 

17:00 – 17.30

Semināra dalībnieku reģistrācija

17:30 – 17:35

Ogres novada domes priekšsēdētāja Artūra Manguļa uzruna, Ogres novada domes deputāta Egīla Dzelzīša uzruna

17:35–18:00

Daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumi. Ieteicamie energoefektivitātes pasākumi.
Inese Bērziņa, Ekonomikas ministrija 

18:00 – 18:40

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un projekta realizācijas process.
Ingus Salmiņš, ALTUM

18.40 – 19:20

Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Tehniskā dokumentācija un tehniskie risinājumi.
Mārtiņš Upītis, ALTUM 

19.20 – 19.50  

Daudzdzīvokļu ēkas renovācijas projekta vadība.
SIA "Ogres namsaimnieks" vadītājs Aigars Briedis

19.50 - 20.20 Daudzdzīvokļu māju renovācija un energoefektivitātes pasākumu 
finansēšana.

A.Kampāne, AS "Swedbank" 
 19.50 – 21.00   Padziļinātas konsultācijas par granta pieteikuma un pielikumu  sagatavošanu daudzdzīvokļu māju pilnvarotajām personām. Ingus Salmiņš,  ALTUM 
•    Granta pieteikuma veidlapa un pielikumi
•    Projekta vadības izmaksu noteikšana
•    Projekta attiecināmā PVN aprēķināšana
•    Būvniecības un citu pakalpojumu līgumu specifiskās prasības
•    Rēķinu izrakstīšanas un apmaksas kārtība
•    Un citi jautājumi
Lapas informācija atjaunota:    03-03-2017