Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana. Nosacījumi un renovācijas process (Ventspils)

09-03-2017

2017. gads 9. marts, plkst. 11:00
Ventspils augstskola
Inženieru iela 100 (B korpuss, 6.stāvs) 

 

10:30 – 11.00

Semināra dalībnieku reģistrācija

11:00 – 11:05

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka Didža Ošenieka uzruna

11:05–11:30

Daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumi. Ieteicamie energoefektivitātes pasākumi.
Inese Bērziņa, Ekonomikas ministrija 

11:30 – 12:10

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un projekta realizācijas process.
Ingus Salmiņš, ALTUM

12.10 – 13:00

Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Tehniskā dokumentācija un tehniskie risinājumi.
Nilss Rancāns, ALTUM 

13.00 – 13.10 

Daudzdzīvokļu ēkas renovācijas projekta vadība.
video: https://youtu.be/4TJxRLkaaS4
Valdis Lesiņš, SIA "Ventspils nekustamie īpašumi"

13.10 - 13.20 Dzīvojamā fonda atjaunošanas problēmas, risinājumi un ieguvumi iedzīvotājiem un videi Ventspilī periodā 2009. – 2015.
video: 
https://youtu.be/6kkY-YNs7SM
Jana Bogmale un Ņikita Kovaļovs
13.30 - 13.50 Daudzdzīvokļu māju renovācija un energoefektivitātes pasākumu 
finansēšana.

Māris Saulājs, AS "SEB banka"
13.30 – 14.30   Padziļinātas konsultācijas par granta pieteikuma un pielikumu  sagatavošanu daudzdzīvokļu māju pilnvarotajām personām. Ingus Salmiņš,  ALTUM 
•    Granta pieteikuma veidlapa un pielikumi
•    Projekta vadības izmaksu noteikšana
•    Projekta attiecināmā PVN aprēķināšana
•    Būvniecības un citu pakalpojumu līgumu specifiskās prasības
•    Rēķinu izrakstīšanas un apmaksas kārtība
•    Un citi jautājumi
Lapas informācija atjaunota:    30-03-2017