Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana. Nosacījumi, renovācijas process un kvalitāte (Salaspils)

15-03-2017

2017. gads 15. marts, plkst. 17:30
Salaspils novada dome
Līvzemes iela 8, Salaspils

Pieteikšanās šeit 

17:00 – 17.30

Semināra dalībnieku reģistrācija

17:30 – 17:35

Salaspils novada domes pārstāvja uzruna

17:35–18:00

Daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumi. Ieteicamie energoefektivitātes pasākumi.
Ekonomikas ministrija 

18:00 – 18:40

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un projekta realizācijas process.
ALTUM

18.40 – 19:20

Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Tehniskā dokumentācija un tehniskie risinājumi.
ALTUM 

19.20 – 19.50  

Daudzdzīvokļu ēkas renovācijas projekta vadība.
Video: https://youtu.be/EDzNJiNivo0
Andrejs Semjonovs, SIA "Salaspils siltums"

19.50 - 20.10 Daudzdzīvokļu māju renovācija un energoefektivitātes pasākumu 
finansēšana.
AS "Citadele"
 20.10– 21.00   Padziļinātas konsultācijas par granta pieteikuma un pielikumu  sagatavošanu daudzdzīvokļu māju pilnvarotajām personām. ALTUM 
•    Granta pieteikuma veidlapa un pielikumi
•    Projekta vadības izmaksu noteikšana
•    Projekta attiecināmā PVN aprēķināšana
•    Būvniecības un citu pakalpojumu līgumu specifiskās prasības
•    Rēķinu izrakstīšanas un apmaksas kārtība
•    Un citi jautājumi
Lapas informācija atjaunota:    17-03-2017