Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana. Nosacījumi un renovācijas process. (Rīga)

06-04-2017

2017. gads 6. aprīlis, plkst. 17:30
Attīstības finanašu institūcija Altum
Doma laukums 4, Rīga

 

17:00– 17.30

Semināra dalībnieku reģistrācija

17:30–17:50

Daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumi. Ieteicamie energoefektivitātes pasākumi.
Inese Bērziņa, Ekonomikas ministrija 

17:50– 18:30

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un projekta realizācijas process.
Ingus Salmiņš, ALTUM

18.30 – 18:50

Daudzdzīvokļu māju renovācija un energoefektivitātes pasākumu 
finansēšana.

Video: https://youtu.be/Be0Dbz-d34Q
Liāna Vikmane, AS "Swedbank"

18.50 – 19.10

Daudzdzīvokļu mājas atjaunošanas iespējas
Video: https://youtu.be/78KjPwDle0o
Juris Romaņenko, SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"

19.10 - 19.40 Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Tehniskā dokumentācija un tehniskie risinājumi.
video: https://youtu.be/ZNqdAxZNRSw
Aldis Greķis, ALTUM 
19.40 – 20.30 Padziļinātas konsultācijas par granta pieteikuma un pielikumu  sagatavošanu daudzdzīvokļu māju pilnvarotajām personām. Dina Kaupere, ALTUM 
•    Granta pieteikuma veidlapa un pielikumi
•    Projekta vadības izmaksu noteikšana
•    Projekta attiecināmā PVN aprēķināšana
•    Būvniecības un citu pakalpojumu līgumu specifiskās prasības
•    Rēķinu izrakstīšanas un apmaksas kārtība
•    Un citi jautājumi
Lapas informācija atjaunota:    10-04-2017