Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana. Nosacījumi, renovācijas process un kvalitāte (Tukums)

25-10-2017

2017. gads 25. oktobris, plkst. 11:00
Tukuma novada dome
Talsu iela 4, Tukums

 

10:30 – 11.00

Semināra dalībnieku reģistrācija, kafija

11:00 – 11:05

Tukuma novada domes pārstājva uzruna

11:05–11:30

Daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumi. Ieteicamie energoefektivitātes pasākumi.
Inese Bērziņa, Ekonomikas ministrija 

11:30 – 12:10

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un projekta realizācijas process.
Dina Kaupere, ALTUM

12.10 – 13:00

Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Tehniskā dokumentācija un tehniskie risinājumi.
Mārtiņš Upītis, ALTUM 

13.00 – 13.30 

Daudzdzīvokļu ēkas renovācijas projekta vadība.
“Tukuma nami” valdes loceklis Uldis Eglītis 

13.30 - 13.50  Daudzdzīvokļu māju renovācija un energoefektivitātes pasākumu finansēšana.
Andis Šillers, AS "Swedbanka"
13.50 – 14.30   Padziļinātas konsultācijas par granta pieteikuma un pielikumu  sagatavošanu daudzdzīvokļu māju pilnvarotajām personām. 
Dina Kaupere,  ALTUM
 
•    Granta pieteikuma veidlapa un pielikumi
•    Projekta vadības izmaksu noteikšana
•    Projekta attiecināmā PVN aprēķināšana
•    Būvniecības un citu pakalpojumu līgumu specifiskās prasības
•    Rēķinu izrakstīšanas un apmaksas kārtība
•    Un citi jautājumi
Lapas informācija atjaunota:    05-02-2018