Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana. Nosacījumi un renovācijas process (Rēzekne)

01-11-2017

2017. gads 1. novembrī, plkst. 17:30
Latgales vēstniecībā GORS 
Rēzeknē, Pils ielā 4

 

17:00 – 17.30

Semināra dalībnieku reģistrācija, kafijas pauze

17:30 – 17:35

Rēzeknes domes priekšsēdētāja vietnieka pilsētas attīstības un investīciju jautājumos Alekseja Steca uzruna

17:35–18:00

Daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumi. Ieteicamie energoefektivitātes pasākumi.
Inese Bērziņa, Ekonomikas ministrija 

18:00 – 18:40

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un projekta realizācijas process.
Dina Kaupere, ALTUM

18.40 – 19:20

Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Tehniskā dokumentācija un tehniskie risinājumi.
Mārtiņš Upītis, ALTUM 

19.20 - 19.40  Daudzdzīvokļu māju renovācija un energoefektivitātes pasākumu finansēšana.
 AS "SEB banka"
 19.40 – 21.00   Padziļinātas konsultācijas par granta pieteikuma un pielikumu  sagatavošanu daudzdzīvokļu māju pilnvarotajām personām. Dina Kaupere,  ALTUM 
•    Granta pieteikuma veidlapa un pielikumi
•    Projekta vadības izmaksu noteikšana
•    Projekta attiecināmā PVN aprēķināšana
•    Būvniecības un citu pakalpojumu līgumu specifiskās prasības
•    Rēķinu izrakstīšanas un apmaksas kārtība
•    Un citi jautājumi
Lapas informācija atjaunota:    05-02-2018