Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana. Nosacījumi un renovācijas process (Siguldā)

08-11-2017

2017. gads 8. novembris, plkst. 11:00
Zinātnes iela 7B, Siguldā
Siguldas pagasta Kultūras nams

 

10:30 – 11.00

Semināra dalībnieku reģistrācija, kafijas pauze

11:05–11:30

Daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumi. Ieteicamie energoefektivitātes pasākumi.
Inese Bērziņa, Ekonomikas ministrija 

11:30 – 12:10

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un projekta realizācijas process.
Aigars Brūveris, ALTUM

12.10 – 13:00

Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Tehniskā dokumentācija un tehniskie risinājumi.
Nilss Rancāns, ALTUM 

13.00 – 13.30 

Daudzdzīvokļu ēkas renovācijas projekta vadība.
Kristapts Turauskis, "SIA "Enģēļu pilsēta"

 

13.30 - 13.50 Daudzdzīvokļu māju renovācija un energoefektivitātes pasākumu 
finansēšana.
 Guntis Mincis, AS "Citadele"
13.50 – 14.30   Padziļinātas konsultācijas par granta pieteikuma un pielikumu  sagatavošanu daudzdzīvokļu māju pilnvarotajām personām.  
•    Granta pieteikuma veidlapa un pielikumi
•    Projekta vadības izmaksu noteikšana
•    Projekta attiecināmā PVN aprēķināšana
•    Būvniecības un citu pakalpojumu līgumu specifiskās prasības
•    Rēķinu izrakstīšanas un apmaksas kārtība
•    Un citi jautājumi
Lapas informācija atjaunota:    05-02-2018