Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana. Nosacījumi un renovācijas process (Rīgā)

21-11-2017

2017. gads 21. novembrī, plkst. 17:30
Rīgā, Doma laukumā 4
Attīstības finanšu institūcijas Altum telpās

 

17:00 – 17.30

Semināra dalībnieku reģistrācija, kafijas pauze

17:30 –18:00

Daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumi. Ieteicamie energoefektivitātes pasākumi.
Inese Bērziņa, Ekonomikas ministrija 

18:00 – 18:40

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un projekta realizācijas process.
Māris Eliņš, ALTUM

18.40 – 19:20

Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Tehniskā dokumentācija un tehniskie risinājumi.
Mārtiņš Upītis, ALTUM 

19.20 – 19.50   

Māju atjaunošanas iespējas un ieteikumi projektu īstenošanai
Juris Romaņenko, SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"

19.50 - 20.10  Daudzdzīvokļu māju renovācija un energoefektivitātes pasākumu  finansēšana.
Kristīne Krūmiņa, AS "Luminor"
20.10 - 20.30 Apsaimniekotāju un dzīvokļu īpašnieku, kopīpašnieku komunikācija
Liene Kupča
 20.30– 21.00   Padziļinātas konsultācijas par granta pieteikuma un pielikumu  sagatavošanu daudzdzīvokļu māju pilnvarotajām personām. Māris Eliņš,  ALTUM 
•    Granta pieteikuma veidlapa un pielikumi
•    Projekta vadības izmaksu noteikšana
•    Projekta attiecināmā PVN aprēķināšana
•    Būvniecības un citu pakalpojumu līgumu specifiskās prasības
•    Rēķinu izrakstīšanas un apmaksas kārtība
•    Un citi jautājumi
Lapas informācija atjaunota:    05-02-2018