Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana. Nosacījumi un renovācijas process (Jūrmalā)

06-12-2017

2017. gads 6. decembrī, plkst. 17:30
Jūrmalā, Raiņa ielā 110
Kauguru kultūras nams

 

17:00 – 17.30

Semināra dalībnieku reģistrācija, kafijas pauze

17:30 – 17:35

Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora Edgara Stobova uzruna

17:35–18:00

Daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumi.
Inese Bērziņa, Ekonomikas ministrija 

18:00 – 18:40

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un projekta realizācijas process.
Ingus Salmiņš, ALTUM

18.40 – 19:20

Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Tehniskā dokumentācija un tehniskie risinājumi.
Aldis Greķis, ALTUM 

19.20 – 19.50  

Daudzīvokļu ēkas atjaunošanas piemēri, izmantojot energoefektivitātes pakalpojumu līgumu
Arnis Lelītis, "Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs"

19.50 - 20.10  Daudzdzīvokļu māju renovācija un energoefektivitātes pasākumu finansēšana.
Ilze Kukute, AS "Swedbanka"
20:10 - 20:40 Apsaimniekotāju un dzīvokļu īpašnieku, kopīpašnieku komunikācija
Liene Kupča
 20.40 – 21.00   Padziļinātas konsultācijas par granta pieteikuma un pielikumu  sagatavošanu daudzdzīvokļu māju pilnvarotajām personām. Ingus Salmiņš,  ALTUM 
•    Granta pieteikuma veidlapa un pielikumi
•    Projekta vadības izmaksu noteikšana
•    Projekta attiecināmā PVN aprēķināšana
•    Būvniecības un citu pakalpojumu līgumu specifiskās prasības
•    Rēķinu izrakstīšanas un apmaksas kārtība
•    Un citi jautājumi
Lapas informācija atjaunota:    05-02-2018