Izsole zemei

Paziņojums par zemes gabala platības Brīvības ielā 55, Rīgā, nomas izsoli

 

Rīga, Brīvības 55

Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai

6,40 EUR/m2 mēn (bez PVN)

 

Publicēts 21.03.2019

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 020 0035 001

Būvju/telpu platība – 547, 90 m2

Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai

Maksimālais nomas termiņš - 31.12.2022

Stāvs: 1 no 6

Cena - 6,40 EUR/m2 mēn (bez PVN)

Nosacītā nomas maksa par objektu kopā - 
3 506,56 EUR (bez PVN)

 

Cita nomas objektu raksturojoša informācija

Papildus nomas maksai jāmaksā ik mēnesi par elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdens piegādi, atkritumu apsaimniekošanu.
Jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis un par telpu apdrošināšanu.

 

Informācija par izsoli

Datums: 16.04.2019

Laiks: 10:00

Persona, kura vēlas nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Brīvības 55, Rīgā). 
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu , kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis, kā arī jāpievieno iesniegumā minēto dokumentu kopijas.

Atkārtotā izsole

Izsoles veids: rakstiska

 

Dokumenti lejupielādei

 

LĪGUMS_Telpu_noma.doc

Pretendentu_pieteikuma_iesniegums_.docx

 

Objekta apskates vieta un laiks

Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu

 

Kontakti

Ekonomikas ministrija
Antra Ripa
67013055
Antra.Ripa@em.gov.lv

 

Lietošanas mērķis

Biroju telpas

 

Cena

Cena - 6,40 EUR /m2, mēn. (bez PVN)

Nosacītā nomas maksa mēnesī par objektu kopā 3 506,56 EUR (bez PVN)

 

Pieteikties izsolei līdz 15.04.2019

 

Lapas informācija atjaunota:    21-03-2019