Informatīvais paziņojums par atklāto konkursu

Iepirkuma numurs: EM 2017/144
Iepirkuma līguma priekšmets: "Ekonomikas ministrijas, tās padotibā esošo iestāžu un kapitālsabiedrību, kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, darbinieku veselības apdrošināšana"
Paredzamā iepirkuma līgumcena: EUR 578 395,30 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 24. 01.2018., plkst. 12:00
Kontaktpersonas: 
Inese Kaļupniece, tālr. +371 67013204, e-pasts:  Inese.Kalupniece@em.gov.lv

Atklātā konkursa EM 2017/144 nolikums

 

Iepirkuma numurs: EM 2017/142
Iepirkuma līguma priekšmets: "Lēmumu, ar kuriem piešķirtas tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, pieņemšanas procesa atbilstības izvērtējums"
Paredzamā iepirkuma līgumcena: EUR 75 000,00 bez PVN
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 08.01.2018., plkst. 10:00
Kontaktpersonas: 
Inese Kaļupniece, tālr. +371 67013204, e-pasts:  Inese.Kalupniece@em.gov.lv
Kaspars Dukaļskis, tālr. +371 67013094, e-pasts: Kaspars.Dukalskis@em.gov.lv

Atklātā konkursa EM 2017/142 nolikums
 

Iepirkuma numurs: EM 2017/03
Iepirkuma līguma priekšmets: "Drošības rezervju pakalpojuma sniegšana valsts (Latvijas Republikas) naftas produktu rezervju izveidei"
Paredzamā iepirkuma līgumcena: EUR 14 000 000,00 bez PVN
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 28.03.2017., plkst. 10:00
Kontaktpersonas: 
Zanda Sproģe, tālr. +371 67013024, e-pasts:  Zanda.Sproge@em.gov.lv
Žanna Levina, tālr. +371 67013269, e-pasts: Zanna.Levina@em.gov.lv
 

Atklātā konkursa EM 2017/03 nolikums
OPEN TENDER „Establishment of the Emergency Oil Stocks of the Republic of Latvia" 
Atbildes uz jautājumiem Nr1
"Establishment of the Emergency Oil stocks of the Republic of Latvia” (procurement identification No.: EM 2017/03)

 

 

 

 

 


 

 

Lapas informācija atjaunota:    29-12-2017