Informatīvais paziņojums par atklāto/slēgto konkursu

Iepirkuma numurs: EM 2016/77
Iepirkuma līguma priekšmets: "Būvkomersantu klasifikācijas funkionalitātes izstrāde Būvniecības informācijas sistēmā" 
Paredzamā iepirkuma līgumcena: EUR  89 000,00 bez PVN
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 05.12.2016., plkst.10:00
Kontaktpersona: Juridiskā departamenta Iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vecākā eksperte Antra Ripa, tālr. +371 67013158, e-pasts: Antra.Ripa@em.gov.lv. 
Atklātā konkursa EM 2016/77 nolikums
Atbilde uz pretendenta jautājumu

 

Iepirkuma numurs: EM 2016/53
Iepirkuma līguma priekšmets: Pētījuma "Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas izveides iespējas un vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognožu sasaiste ar rīcībpolitiku" veikšana
Paredzamā iepirkuma līgumcena: EUR  99 173,55 bez PVN
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 27.10.2016., plkst.10:00
Kontaktpersonas: Juridiskā departamenta Iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vecākā referente Sandra Galilejeva, tālr. +371 67013249, e-pasts: Sandra.Galilejeva@em.gov.lv.;
Juridiskā departamenta Iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vecākā eksperte Antra Ripa, tālr. +371 67013158, e-pasts: Antra.Ripa@em.gov.lv. 
Atklātā konkursa EM 2016/53 nolikums
Atklātā konkursa EM 2016/53 nolikums ar grozījumiem
Atbilde uz pretendenta jautājumu Nr.1

 

Lapas informācija atjaunota:    25-11-2016