Informatīvais paziņojums par iepirkumiem, kuru līgumcena ir no 10 000 līdz 42 000 euro (piegādes vai pakalpojumu līgumiem) vai būvdarbu līgumiem no 20 000 līdz 170 000 euro

 

 

 

Iepirkuma numurs: EM 2018/62
Iepirkuma līguma priekšmets: Informatīvās kampaņas Latvijas  uzņēmumu konkurētspējas veicināšanai īstenošana
Paredzamā iepirkuma līgumcena:  30 000,00  EUR bez PVN
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 28.08.2018., plkst. 10:00
Kontaktpersonas: Rūta Mikāla, tālrunis +371 67013090, e-pasts: ruta.mikala@em.gov.lv., Evita Urpena, tālrunis +371 67013193, e-pasts: evita.urpena@em.gov.lv
Iepirkuma EM 2018/62 nolikums

 

 

Iepirkuma numurs: EM 2018/58
Iepirkuma līguma priekšmets: Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmas novērtēšana, pašreizējā stāvokļa identificēšana un uz tās balstītu priekšlikumu izstrāde
Paredzamā iepirkuma līgumcena:  40 000,00  EUR bez PVN
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 08.06.2018., plkst. 10:00
Kontaktpersona: Inese Kaļupniece, tālrunis +371 67013204, e-pasts: Inese.Kalupniece@em.gov.lv
Iepirkuma EM 2018/58 nolikums
Atbildes uz jautājumiem

Lapas informācija atjaunota:    17-08-2018