Informatīvais paziņojums par iepirkumiem, kuru līgumcena ir no 10 000 līdz 42 000 euro (piegādes vai pakalpojumu līgumiem) vai būvdarbu līgumiem no 20 000 līdz 170 000 euro

 

 

 

Iepirkuma numurs: EM 2017/59
Iepirkuma līguma priekšmets: Elektronisko sakaru pakalpojumu (mobilie un fiksētie balstss telefonijas sakari un faksa pārraide, izmantojot internetu) nodrošināšana
Paredzamā iepirkuma līgumcena: EUR 41 999,00 bez PVN
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 17.08.2017., plkst. 10:00
Kontaktpersona: Sandra Galilejeva,  +371 67013249, e-pasts: Sandra.Galilejeva@em.gov.lv. 
Iepirkuma EM 2017/59 nolikums
 
 

 

Lapas informācija atjaunota:    04-09-2017