Informatīvais paziņojums par iepirkumiem, kuru līgumcena ir no 10 000 līdz 42 000 euro (piegādes vai pakalpojumu līgumiem) vai būvdarbu līgumiem no 20 000 līdz 170 000 euro

 

 

 

Iepirkuma numurs: EM 2018/133
Iepirkuma līguma priekšmets:  Medotikas izstrāde un ikgadējā un kumulatīvā enerģijas ietaupījumu aprēķināšana
Paredzamā iepirkuma līgumcena:  16 528,93  EUR bez PVN
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 07.01.2019., plkst. 10.00
Kontaktpersona: Žanna Levina, tālrunis +371 67013269, e-pasts: Zanna.Levina@em.gov.lv  
Iepirkuma EM 2018/133 nolikums

 

Lapas informācija atjaunota:    27-12-2018