Informatīvais paziņojums par iepirkumiem, kuru līgumcena ir no 10 000 līdz 42 000 euro (piegādes vai pakalpojumu līgumiem) vai būvdarbu līgumiem no 20 000 līdz 170 000 euro

 

 

 

epirkuma numurs: EM 2018/36
Iepirkuma līguma priekšmets: Ārvalstu delegāciju uzņemšanas Latvijā pakalpojumu nodrošināšana
Paredzamā iepirkuma līgumcena:  23 000,00  EUR bez PVN
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 24.04.2018., plkst. 10:00
Kontaktpersona: Inese Kaļupniece,  +371 67013204, e-pasts: Inese.Kalupniece@em.gov.lv
Iepirkuma EM 2018/36 nolikums
Atbilde uz jautājumu

 

Iepirkuma numurs: EM 2018/41
Iepirkuma līguma priekšmets: Ekonomikas ministrijas ēkas remontdarbi Brīvības ielā 55, Rīgā, vispārīgās vienošanās ietvaros
Paredzamā iepirkuma līgumcena: 149 000,00  EUR bez PVN
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 23.04.2018., plkst. 10:00
Kontaktpersonas: Stratēģiskās un finanšu vadības departamenta Administratīvās nodaļas vadītāja Antra Ripa,  +371 67013055, e-pasts: Antra.Ripa@em.gov.lv.
Stratēģiskās un finanšu vadības departamenta Administratīvās nodaļas vecākā referente Edīte Kleina, +371 67013111, e-pasts: Edite.Kleina@em.gov.lv. 
Iepirkuma EM 2018/41 nolikums
Tāme

 

Iepirkuma numurs: EM 2018/33
Iepirkuma līguma priekšmets: Pētījums par prognozētām izmaiņām darbaspēka un būvmateriālu izmaksās būvniecības nozarē Latvijā
Paredzamā iepirkuma līgumcena:  25 000,00  EUR bez PVN
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 06.04.2018., plkst. 10:00
Kontaktpersona: Inese Kaļupniece,  +371 67013204, e-pasts: Inese.Kalupniece@em.gov.lv
Iepirkuma EM 2018/33 nolikums

 

 

 

 

Lapas informācija atjaunota:    21-04-2018