Informatīvais paziņojums par iepirkumiem, kuru līgumcena ir no 10 000 līdz 42 000 euro (piegādes vai pakalpojumu līgumiem) vai būvdarbu līgumiem no 20 000 līdz 170 000 euro

 

 

 

 

Iepirkuma numurs: EM 2018/92
Iepirkuma līguma priekšmets: Piedāvājumu sagatavošana un mārketinga kampaņa ārvalstu investīciju veicināšanai Latvijā
Paredzamā iepirkuma līgumcena:  41 900,00  EUR bez PVN
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 18.09.2018., plkst. 10.00
Kontaktpersona: Inese Kaļupniece, tālrunis +371 67013204, e-pasts: Inese.Kalupniece@em.gov.lv
Iepirkuma EM 2018/92 nolikums

 

Lapas informācija atjaunota:    24-10-2018