Informatīvais paziņojums par iepirkumiem, kuru līgumcena ir no 10 000 līdz 42 000 euro (piegādes vai pakalpojumu līgumiem) vai būvdarbu līgumiem no 20 000 līdz 170 000 euro

 

 

 

 

Iepirkuma numurs: EM 2017/53
Iepirkuma līguma priekšmets: Jauna vieglā automobiļa pilna servisa noma
Paredzamā iepirkuma līgumcena: EUR 21 600,00 bez PVN
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 01.08.2017., plkst. 10:00
Kontaktpersona: Antra Ripa,  +371 67013055,e-pasts: Antra.Ripa@em.gov.lv
Iepirkuma EM 2017/53 nolikums


Iepirkuma numurs: EM 2017/43
Iepirkuma līguma priekšmets: "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" gala izvērtējums"
Paredzamā iepirkuma līgumcena: EUR 35 000,00 (trīsdesmit pieci tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 03.07.2017., plkst. 10:00
Kontaktpersona: Žanna Levina, tālr. +371 67013269, e-pasts: Zanna.Levina@em.gov.lv
Iepirkuma EM 2017/43 nolikums 
Atbildes uz pretendentu jautājumiem

 

Lapas informācija atjaunota:    17-07-2017