PIL 2.pielikuma pakalpojumu iepirkumi

Iepirkuma numurs: EM 2018/91
Iepirkuma līguma priekšmets: Ēkas Brīvības ielā 55, Rīgā, fiziskā un tehniskā apsardze
Paredzamā iepirkuma līgumcena:  145 000,00 EUR bez PVN
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 27.09.2018., plkst. 10:00
Kontaktpersona: Inese Kaļupniece,  +371 67013204, e-pasts: Inese.Kalupniece@em.gov.lv .
Iepirkuma EM 2018/91 nolikums

 

 

Lapas informācija atjaunota:    17-09-2018