Sabiedrības līdzdalība

Iepazīsti politikas veidošanas procesu, apzinies savas iespējas un piedalies!

 

Ekonomikas ministrija regulāru un organizētu sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām uzsāka jau 1999. gadā, kad Ekonomikas ministrija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība un Latvijas Pašvaldību savienība parakstīja “Vienošanos par sadarbību Tautsaimniecības padomē”.

 

Lai veidotu regulāru, efektīvu un konstruktīvu dialogu ar sabiedrību un īpaši ar uzņēmējus pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām, ministrija izveidojusi vairākas konsultatīvās padomes. Šobrīd ministrija izstrādātos normatīvos aktus, politikas plānošanas dokumentus, jaunās politikas iniciatīvas uzņēmējdarbības vides pilnveidošanai un citus tautsaimniecības nozaru attīstībai būtiskus jautājumus pārrunā un saskaņo ar vairāk kā 100 nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.

 

Ekonomikas ministrijā izveidotas vairākas darba grupas, kuru darbā uzaicināti piedalīties arī nevalstisko organizāciju pārstāvji. Darba grupas tiek veidotas ar mērķi izstrādāt jaunus politikas plānošanas dokumentus, normatīvos aktus vai grozījumus tajos, lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi, pilnveidotu likumdošanu, kā arī rastu risinājumu aktuāliem jautājumiem.

 

Ekonomikas ministrija aicina iedzīvotājus būt aktīviem, regulāri sekot līdzi politikas veidošanas procesam un sniegt savu viedokli par izstrādātajiem normatīvajiem aktiem un citiem Jums svarīgajiem jautājumiem. Savus priekšlikumus ministrijai varat nosūtīt pa pastu (Brīvības ielā 55, Rīga, LV-1519), elektroniski (pasts@em.gov.lv) vai iesaistīties ministrijas izveidoto darba grupu un konsultatīvo padomju darbā.

 

 

Ekonomikas ministrijas līdzdarbības līgumu konkurss

 

Ekonomikas ministrija izsludina konkursu "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu sabiedrības informēšanai par jaunuzņēmumu darbību un to ekosistēmas attīstību".

 

Pieteikums jāiesniedz Ekonomikas ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2018.gada 4.jūnijam plkst. 17.00, nogādājot to personīgi vai nosūtot pa pastu – Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1519 (pasta zīmogs - 2018.gada 4.jūnijs), vai nosūtot elektroniski uz e-pastu: pasts@em.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

 

Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām Ekonomikas ministrijā. Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālr. 67013061 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.

 

Konkursa nolikums

Pieteikuma veidlapa

Tāmes veidlapa

Līguma projekts

Atskaites veidlapa

Lapas informācija atjaunota:    02-05-2018