ES fondu politika

Normatīvā akta projekts

Kontaktpersona

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumos Nr.692 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” īstenošanas noteikumi”"

 

Noteikumu projekts

 

Anotācija

 

Paziņojums par līdzdalības iespējām

 

Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta Inovācijas nodaļas vecākā eksperte Iveta Rubika,  Iveta.Rubika@em.gov.lv

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumos Nr.678 “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2.pasākuma „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” īstenošanas noteikumi”

 

Noteikumu projekts


Anotācija

 

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta Uzņēmējdarbības vides nodaļas juriste Liene Jenerte, telefons 67013059, Liene.Jenerte@em.gov.lv
Lapas informācija atjaunota:    27-11-2017