ES fondu politika

Normatīvā akta projekts

Kontaktpersona

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 617 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.1. pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""”

Ekonomikas ministrijas Nozaru politikas departamenta vecākā eksperte

Una Rogule-Lazdiņa
67013002

Una.Rogule-Lazdina@em.gov.lv

Ministru kabineta noteikumu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 3. maija noteikumos Nr. 279 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.6. pasākuma “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” īstenošanas noteikumi”

Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta Uzņēmējdarbības vides nodaļas vadītāja vietniece Agnese Šķēle
67013228
 Agnese.Skele@em.gov.lv

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumos Nr.692 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” īstenošanas noteikumi”"

 

 

Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta Inovācijas nodaļas vecākā eksperte Iveta Rubika,  Iveta.Rubika@em.gov.lv

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumos Nr.678 “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2.pasākuma „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” īstenošanas noteikumi”

 

Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta Uzņēmējdarbības vides nodaļas juriste Liene Jenerte, telefons 67013059, Liene.Jenerte@em.gov.lv
Lapas informācija atjaunota:    26-11-2018