Padomes sastāvs

Par uzraudzības padomes izveidi un nolikuma apstiprināšanu

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumu Nr.271 „Ekonomikas ministrijas nolikums” 6.11., 7.2.apakšpunktu un 17.punktu, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras un Latvijas Tehnoloģiskā centra ar Eiropas Komisiju 2015.gadā parakstīto līgumu “Framework Partnership Agreement Integrated Services in Support of Business and Innovation in Latvia provided by EEN-LV Consortium” par Eiropas Biznesa atbalsta tīkla (Enterprise Europe Network) projekta īstenošanu Latvijā laika posmā no 2015.-2020.gadam, izveidot EEN-LV uzraudzības padomi šādā sastāvā:
 

Padomes priekšsēdētājs:

Raimonds Aleksejenko - Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks
 

Padomes locekļi:

1) Inga Jēkabsone - Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece Eiropas Savienības jomā;

2) Jolanta Vjakse - Latvijas Darba devēju konfederācijas Reģionālās attīstības un nodarbinātības eksperte;

3) Andra Feldmane - Latvijas Pašvaldību savienības padomniece uzņēmējdarbības jomā;

4) Valdis Segliņš - Latvijas Universitātes prorektors eksakto, dzīvības un medicīnas zinātņu jomā;

5) Mareks Zeltiņš - Rīgas Tehniskās universitātes Projektu pārvaldības departamenta direktors;

6) Antons Kiščenko - Rīgas Tehniskās universitātes rektora vietnieks biznesa un inovāciju jautājumos;

7) Arnis Mugurēvičs - Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātņu prorektors;

8) Skaidrīte Rancāne - Slavinska  - Ekonomikas ministrijas Inovācijas departamenta direktore                       

Lapas informācija atjaunota:    15-08-2016